IL1 kuva

Pelastus- ja nuohousalan asiantuntijat kertovat: lämmityskauteen varautuminen lisännyt tulipalojen riskiä

Pelastuslaitos järjesti torstaina 7.9. Satakunnan alueen nuohoojille sekä omalle henkilöstölleen tilaisuuden, jossa tarkasteltiin savuhormeihin ja tulisijoihin liittyviä onnettomuustilastoja ja keskusteltiin puulämmityksen lisääntymisestä tulevan lämmityskauden aikana.

IL1 kuva

Jokaisen puulämmittäjän muistilista:

  • Polta vain kuivaa ja puhdasta puuta
  • Opettele sään vaikutus savun käyttäytymiseen
  • Älä lämmitä liikaa. Liika lämmittäminen voi vaurioittaa tulisijaa tai hormia.
  • Seuraa tulisijan kuntoa ja hormin kuumuutta.
  • Älä sulje peltejä, ennen kuin hiillos on sammunut.
  • Poista tuhkat tulipesästä ja arinan alta syttymättömään astiaan.
  • Tilaa nuohous säännöllisesti ja säilytä saamasi nuohoustodistus.

Alkava lämmityskausi ja samaan yhteyteen osuva voimakas energian hintojen nousu ovat aiheuttaneet paljon puhelinsoittoja nuohoojille ja palotarkastajille. Kiinnostus puulämmitykseen on aivan ymmärrettävästi lisääntynyt. Polttopuita on hamstrattu varastot täyteen ja monet ovat miettineet uuden tulisijan hankkimista tai vanhan käyttämättä olleen tulisijan käyttöönottoa.

Nyt syksyn aikana esiin on noussut myös useampia tapauksia, joissa lämmityskauteen varautuminen on aiheuttanut selvän tulipalon riskin. Palotarkastaja Ilari Anttilan mukaan tulisijoja on asennettu omatoimisesti ja savut on saatettu ohjata savuhormin sijasta esimerkiksi ilmastointihormiin. Vastaan on tullut myös tapauksia, joissa tulisija tai savuhormi on ollut pitkään pois käytöstä ja sen välittömään läheisyyteen on rakennettu esimerkiksi kaapisto. Tulisijan suojaetäisyyksistä on huolehdittava ja samalla on muistettava, että savupiippuun ei saa tukea tai kiinnittää muita rakenteita eikä savupiipun toimintaan kuulumattomia laitteita. Pelastuslaitos ja nuohoojat muistuttavat, että uuden tulisijan asentaminen on luvanvaraista ja vaatii aina yhteydenoton rakennusvalvontaan.

Onnettomuustilastot osoittavat, että tulisijojen ja savuhormien turvallisuuteen on syytä kiinnittää huomiota. Vuosittain Suomessa aiheutuu satoja rakennuspaloja, jotka johtuvat esimerkiksi nokipaloista, riittämättömistä suojaetäisyyksistä tai tulisijan/hormin vauriosta. Tilaisuudessa mukana olleen vakuutusyhtiö LähiTapiola Länsi-Suomen korvausjohtaja Elina Väinölä-Mäki kertoi, että mikäli tulisijasta aiheutunut vahinko johtuu esimerkiksi asukkaan sääntöjen vastaisista asennuksista, voi sillä olla vaikutusta myös vahingosta maksettavaan korvaukseen.

Nuohous on tärkeää paloturvallisuustyötä, jolla ennalta ehkäistään turhia tulipaloja. Asuntojen tulisijat ja savuhormit on nuohottava vähintään vuoden välein ja vapaa-ajan asumiseen käytetyissä rakennuksissa vähintään kolmen vuoden välein. Vähintään kolme vuotta käyttämättömänä ollut tulisija pitää aina tarkistaa ammattilaisen toimesta ennen uutta käyttöönottoa. Nuohoojat ovat tulisijan kunnon tarkistamisen asiantuntijoita.

Nuohoojan tilaaminen on nykyään asiakkaan vastuulla mikä on johtanut kysynnän kasautumiseen lämmityskauden alkuun. Nuohoojamestari Tapio Lehtimäen mukaan syksy onkin nuohoojille varsin kiireistä aikaa. Parhaiten palveluja on tarjolla kiireisimmän sesongin ulkopuolella, esimerkiksi keväällä tai kesällä.


Pelastus- ja nuohousalan asiantuntijat koolla 7.9.