ilmoitus harjoituksesta

Pelastuslaitos järjestää savusukellusharjoituksen Kankaanpäässä Veeranpolulla 3.1.2019

Satakunnan pelastuslaitos polttaa vanhan rakennuksen 3.1.2019 Kankaanpäässä Veeranpolulla klo 9:00 alkaen. Polton yhteydessä rakennuksessa tehdään pelastussukellusohjeen mukaisia lämpimiä savusukellusharjoituksia.

ilmoitus harjoituksesta

Satakunnan pelastuslaitos polttaa vanhan rakennuksen torstaina 3.1.2019 Kankaanpäässä Veeranpolulla klo 9:00 alkaen. Polton yhteydessä rakennuksessa tehdään pelastussukellusohjeen mukaisia lämpimiä savusukellusharjoituksia.

Pelastuslaitos rajaa harjoitusalueen lippusiimoilla. Yleisö voi halutessaan seurata harjoitusta alueen ulkopuolelta. Ajoneuvot tulee kuitenkin pysäköidä siten, että ne eivät hankaloita mitenkään yleistä liikennettä tai harjoitusta.

Pelastuslaitos tarkkailee harjoitusympäristöä harjoituksen ajan. Lähiseudun asukkaita ja toimijoita pyydetään pitämään ovet, ikkunat ja ilmastointi suljettuna harjoituspäivänä mahdollisen savuhaitan vuoksi.

Harjoitus ei vaikuta pelastuslaitoksen operatiiviseen päivittäistoimintaan. Poltosta on tehty asianmukainen lupakäsittely sekä sopimusmenettely. Lähinaapureille on järjestetty mahdollisuus tulla kuulluksi.

 


ilmoitus harjoituksesta