Satapelastus: sammutus

Pelastuslaitos polttaa vanhoja rakennuksia Noormarkussa lauantaina

Satakunnan pelastuslaitos polttaa vanhoja rakennuksia la 17.11.2018 klo 9:00 alkaen osoitteessa Vanha Vaasantie 261 Pori. Polton yhteydessä rakennuksissa tehdään pelastussukellusohjeen mukaisia lämpimiä savusukellusharjoituksia.

Satapelastus: sammutus

Vanha Vaasantie pyritään pitämään harjoituksen aikana normaalisti liikennöitävässä kunnossa. Harjoituksen jälkeen tilan päärakennuksen loppupolton yhteydessä joudutaan mahdollisesti ohjaamaan liikenne vuorotellen ohi harjoituspaikan toista kaistaa käyttäen. Harjoituspaikan vieressä kulkevan Tuurkärrintien liikenne tullaan katkaisemaan harjoituksen ajaksi. 

Kohde sijaitsee kohtuullisen lähellä Vanhaa Vaasantietä, josta on hyvä näkyvyys lähialueelle. Melkoisella varmuudella poltto tulee aiheuttamaan ylimääräisiä 112-soittoja savuhavainnoista johtuen. Pelastustoimen kalusto on kuitenkin näkyvästi esillä ja harjoituksesta ilmoitetaan opasteilla Vanhan Vaasantien varrella hyvissä ajoin ennen harjoituspaikkaa. Lisäksi harjoituskohteesta tulee nousemaan savua vielä seuraavana päivänä loppupolton jälkeen, tästä ei ole palon leviämisvaaraa eikä se tule aiheuttamaan lisätoimenpiteitä pelastuslaitokselle. Rakennukset tullaan polttamaan loppuun, eli niistä tulee palamaan kaikki palavat osat. 

Paikalla on Satakunnan pelastuslaitoksen Kanta-Porin, Meri-Porin ja Ulvilan paloasemien päätoimista henkilöstöä sekä Noormarkun VPK. Lisäksi paikalla on näiden paloasemien kalustoa. Tämä ei vaikuta paloasemien operatiiviseen päivittäistoimintaan. 

Poltosta on tehty asianmukainen lupakäsittely sekä sopimusmenettely. Lisäksi naapureiden kuuleminen on tehty. 

Alue rauhoitetaan harjoitukselle, joten mahdollisen yleisön tullessa paikalle tulee heidän sijoittaa ajoneuvonsa siten, että ne eivät hankaloita mitenkään Vanhan Vaasantien liikennettä tai harjoitusta. Lisäksi yleisön tulee sijoittua riittävän etäälle harjoituskohteesta, käytännössä Vanhan Vaasantien toiselle puolelle esimerkiksi kevyen liikenteen väylälle. Yleisö ei saa aiheuttaa haittaa harjoitukselle. 

 


Satapelastus: sammutus