Pelastuslaitoksen henkilöstöä seisoo rivissä.

Pelastuslaitos siirtyy hyvinvointialueelle vuoden 2023 alussa.

Aluevaaleissa valitut valtuutetut päättävät myös alueensa pelastuslaitoksen asioista. Suomen ensimmäiset aluevaalit pidetään 23.1.2022

Pelastuslaitoksen henkilöstöä seisoo rivissä.

Tiesitkö, että myös pelastuslaitoksesi tulee siirtymään 1.1.2023 hyvinvointialueille?

Aluevaaleissa valitut valtuutetut päättävät myös alueensa pelastuslaitoksen asioista. Suomen ensimmäiset aluevaalit pidetään 23.1.2022

Palveluistamme tunnetuimmat ovat tulipalojen sammuttaminen ja liikennepelastaminen. Sen lisäksi olemme vahva paikallinen turvallisuuden edistäjä, sillä myös onnettomuuksien ehkäiseminen on meille pelastuslaissa säädetty tehtävä. Tätä toteutetaan mm. palotarkastusten, rakentamisen ohjauksen, turvallisuuskoulutusten ja viestinnän avulla. Myös ensihoito kuuluu sopimusperusteisesti pelastuslaitoksen palveluihin. Lisäksi pelastustoimi auttaa alueensa toimijoita varautumaan erilaisiin häiriötilanteisiin ja poikkeusoloihin sekä huolehtii väestösuojelusta. Sopimuspalokunnat ovat kiinteä osa pelastustoimea.

Pelastustoimi on mukana rakentamassa entistä turvallisempaa Suomea – ihan siinä lähelläsi.

Tärkeimmät kehittämiskohteet tällä hetkellä ovat:

  • Ihmis- ja asiakaslähtöisyys
  • Henkilöstön riittävyys ja koulutuspaikkojen lisääminen
  • Sopimuspalokuntien toiminnan varmistaminen

Ota pelastustoimi haltuusi osoitteessa https://pelastustoimi.fi/


Pelastuslaitoksen henkilöstöä seisoo rivissä.