Satakunnan pelastuslaitos, logo

Pelastustoimi ja -laitos valmistelemaan pelastustoimen palvelutason parannuksia

Porin kaupunginhallitus päätti maanantaina 5. syyskuuta pidetyssä kokouksessa merkitä tiedoksi Lounais-Suomen aluehallintoviraston päätöksen uhkasakon asettamisesta. Toimenpiteistä palvelutason parannuksiksi päättää kaupunginvaltuusto ja -hallitus Satakunnan alueen pelastustoimen ja pelastuslaitoksen valmistelun pohjalta syksyn aikana siten, että toimenpiteet voitaisi toteuttaa 31.12.2022 mennessä.

Satakunnan pelastuslaitos, logo

Aluehallintovirasto on määrännyt 26.8.2022 päätöksessään LSAVI/5543/2021 Satakunnan alueen pelastustoimen korjaamaan pelastustoimen palvelutasossa olevan huomattavan epäkohdan ja saattamaan pelastustoimen palvelutason alueellaan pelastuslain 85 §:n 1 mom tarkoittamalle riittävälle tasolle 1,5 miljoonan euron sakon uhalla. Palvelutasossa oleva huomattava epäkohta tulee aluehallintoviraston mukaan korjata 30.6.2023 mennessä.

Satakunnan alueen pelastustoimi ja pelastuslaitos tulevat valmistelemaan palvelutason parannuksia Porin kaupunginvaltuuston ja kaupunginhallituksen päätettäväksi pikaisella aikataululla siten, että ehdotetut toimenpiteet, kuten mahdolliset henkilöstöresurssin lisäykset, olisivat toteutettavissa vuoden loppuun mennessä. Pelastustoimi on esittänyt edellä mainittua aikataulua uhkasakon epäkohtien korjaamiseksi selityksessään aluehallintovirastolle.

Kaupunginhallitus päätti jo kokouksessaan myöntää esitetyn täyttöluvan Kankaanpään paloasemalle palomiehen vakituiseen virkaan. 


Satakunnan pelastuslaitos, logo