Helmitaulu Itätuulen koulussa

Peruskoulut palaavat lähiopetukseen – miten turvallisuus on huomioitu?

Porissa 1.–9. luokkalaiset palaavat lähiopetukseen 14. toukokuuta alkaen hallitusti. Turvallisuudesta huolehditaan viranomaisohjeistuksin sekä erilaisin käytännön järjestelyin.

Helmitaulu Itätuulen koulussa

Jotta lähiopetukseen palaaminen tapahtuu vastuullisesti, on järjestelyissä ollut monta huomioitavaa seikkaa.  

– Asioita on valtavasti, mutta oleellisinta on se, ettei sairaana tulla kouluun, huolehditaan oikeaoppisesta käsien pesusta, kiinnitetään huomiota yskimis- ja aivastamishygieniaan, noudatetaan henkilökunnan ohjeita sekä pysytään rauhallisina. Porissa lähiopetusjärjestelyissä huomioidaan Opetus- ja kulttuuriministeriön sekä Terveyden ja hyvinvoinnin laitoksen yhteisohje sekä Opetushallituksen ohje, sanoo Porin kaupungin sivistystoimialan opetusyksikön päällikkö Taneli Tiirikainen

Lähiopetukseen palaamisessa keskitytään luonnollisesti fyysisiin asioihin, mutta on syytä huolehtia myös henkisestä hyvinvoinnista. 

– Turvallisuus on keskeistä. Siihen liittyy myös psykologinen turvallisuus sekä oppilaiden että henkilökunnan osalta. Osana lähiopetusta oppilaiden kanssa käydään läpi etäopetusjakson kokemuksia sekä kartoitetaan heidän osaamistaan, oppimisen tuen tarpeita ja oppilashuollollisia tarpeita seuraavaa lukuvuotta varten, kertoo Tiirikainen. 

Käytännön järjestelyjä ollaan mietitty yhdessä rehtoreiden kanssa. Myös koululaisia on valmisteltu lähiopetukseen palaamiseen jo etäopetuksen aikana käymällä läpi lähiopetukseen liittyvät järjestelyt, joista on tiedotettu myös oppilaiden vanhempia verkkopalvelu Wilman kautta. 

Cygnaeuksen koulussa tämä käytännössä tarkoittaa arjen uudelleenorganisointia. Esimerkiksi oma luokanopettaja pitää kaikki luokan tunnit eikä vaihtotunteja siis ole ja välituntivälineet ovat pois käytöstä. Lisäksi ruokasaleissa ei istuta vierekkäisillä eikä vastakkaisilla paikoilla sekä käsihygieniaan kiinnitetään erityistä huomiota ja kosketuspintojen siivousta on tehostettu.  

– Tärkein ohje on kuitenkin se, ettei sairaana saa tulla kouluun. Myös pienissä flunssaoireissa on jäätävä kotiin, kertoo Cygnaeuksen koulun rehtori Jenni Saarinen

Laadittujen ohjeiden noudattaminen on ensisijaisen tärkeää turvallisuuden takaamiseksi. 

– Ohjeistukset huomioiden järjestettävään lähiopetukseen on turvallista palata, vakuuttaa Tiirikainen. 


Helmitaulu Itätuulen koulussa