Kuvassa laitospalveluiden esimies Helena Santahuhta

Perusturva tutuksi: Yksilöllistä päihdekuntoutusta asiakkaille ja heidän läheisilleen

Päihteet koskettavat meitä jokaista jossain vaiheessa elämää, tavalla tai toisella. Kuitenkin Porin kaupungin psykososiaalisten laitospalveluiden tarjoamat palvelut koetaan monesti kaukaisiksi ja ainoastaan viimeiseksi vaihtoehdoksi. Veturitallinpolulla sijaitsevan katkaisuhoidon kynnys voi tuntua ylitsepääsemättömän korkealta. Kuitenkin kun sisälle astuu, on tunnelma valoinen ja vastaanottavainen.

Kuvassa laitospalveluiden esimies Helena Santahuhta

Laitospalveluissa toivotaan, että heihin otettaisiin yhteyttä mahdollisimman varhaisessa vaiheessa, jotta tilannetta voitaisiin kartoittaa jo ennen kuin asiat ovat todella huonolla mallilla.

– Eräskin nainen totesi, että olisipa tullut tänne jo kymmenen vuotta sitten, kertoo laitospalveluiden esimies Helena Santahuhta.

Laitospalvelut tarjoavat katkaisuhoidon ja laitoskuntoutuksen lisäksi avomuotoista päihdekuntoutumiskurssia, avoimia vertaistukiryhmiä sekä kotikäyntejä. Kotikatkaisu on uusin palvelu, jota ollaan käynnistämässä, vaikka kotikäyntejä tosin on tarjottu ennenkin. Kotikatkaisua toivovat monesti asiakkaan läheiset tai päihdehoidon yhteistyökumppanit, kuten aikuissosiaalityö, lastensuojelu ja kotihoito. Tarkoituksena on herätellä asiakasta ja motivoida muutokseen. Kaikki laitospalveluiden palvelut perustuvat vapaaehtoisuuteen. Kotiin annettavan palvelun etuna on se, että tukena on tuttu ympäristö ja kynnys ottaa apua vastaan on ehkä matalampi. Kotona voidaan keskustelun yhteydessä asiakkaalle tehdä esimerkiksi Audit-testi. Tavoite on motivoida ja herätellä asiakas muutokseen. Kotona voidaan aloittaa jopa lääkitys, kunhan lääkäri tekee asiasta päätöksen. Tässä ollaan aloittelemassa entistä tiiviimpää yhteistyötä mobiililääkärin -ja hoitajien kanssa. Jatkokäynneillä voidaan asiakkaalle antaa pohdittavaksi erilaisia aiheita, joita sitten käydään läpi yhdessä työntekijä kanssa. Tehtävät tähtäävät muutosajatteluun.

Myös toiminta talon sisällä on moninaista. Asiakkaille järjestetään esimerkiksi taideryhmää ja ruuanlaittokurssit yhteistyössä Marttojen kanssa ovat olleet erittäin suosittuja. Työntekijöitä laitospalveluissa on tällä hetkellä 19 ja tähän joukkoon kuuluu muun muassa lähihoitajia, ohjaajia, sairaanhoitajia, sosiaalityöntekijä sekä vastaava sairaanhoitaja.

– Jokainen voi laittaa työssään oman persoonansa peliin ja käyttää luovuuttaan, kertoo Santahuhta.

Jokainen asiakas otetaan vastaan yksilönä ja hänen omia tarpeitaan ja tilannettaan kartoitetaan ja tehdään suunnitelmat sen mukaisesti. Tarkoituksena on saada aikaan luottamuksellinen ja turvallinen vuorovaikutussuhde. Mahdollisia päihteiden mukanaan tuomia muita ongelmia koitetaan myös ratkoa, jotta asiakkaan elämä saataisiin kokonaisuudessaan takaisin raiteilleen ja annettaisiin mahdollisimman hyvät eväät päihteettömään elämään.

Päihdetyössä on suuri merkitys ihmisen kohtaamisella ja vuorovaikutuksella. Asiakkaille yhteisöllisyys on tärkeää ja he haluavat kuulua porukkaan jo alkumetreistä lähtien. Myös omaiset ja perhe otetaan huomioon. Omaisille järjestetään AL-Anonien kanssa yhdessä omaisten ilta kerran kuukaudessa, joka mahdollistaa yhteisen keskustelutilaisuuden asiakkaille ja heidän läheisilleen. Päihdeongelma ei ole koskaan yhden ihmisen ongelma, minkä takia omaiset ovatkin tiiviisti mukana asiakkaan kuntoutumisessa

Laitospalvelut on järjestänyt erilaista ryhmätoimintaa jo kauan, muun muassa naisten ryhmä on toiminut jo 20 vuoden ajan. Tällä hetkellä pyörivät myös miesten ryhmä, jatkoryhmä, AA- ja NA- ryhmät sekä omat kuntosalivuorot. Ryhmissä saa vertaistukea ja voimaa arjen hallintaan. Ryhmät sisältävät keskustelua ja myös toiminnallisuutta erilaisten tapahtumien ja retkien muodossa. Ryhmissä tuetaan päihteettömyyttä ilman selityksiä ja tuomitsemista. Ryhmien toimintaan osallistumista ei kielletä, vaikka retkahduksia tapahtuisikin, vaan annetaan ihmisille uusi mahdollisuus saada asiansa järjestykseen ja vertaistukea raittiina pysymisen mahdollistamiseksi.

Psykososiaaliset laitospalvelut ovat monille vieras asia. Tästä syystä viime keväänä yksikössä järjestettiin avoimet ovet ja tämä saikin yllättävän suosion. Noin sata henkilöä kävi paikalla tutustumassa katkaisuhoidon ja kuntoutumisyksikön tiloihin. Monelle paikan tavallisuus tuli yllätyksenä. Avoimet ovet -tapahtumaa aiotaankin järjestää myös jatkossa, jotta useampi ihminen pääsisi tutustumaan tiloihin sekä palveluihin ja tiukassa olevat ennakkoluulot hälvenisivät.

***

Teksti: Mira Metsälä ja Milla Palkimo, kuvat: Mira Metsälä

Juttu on osa Perusturva tutuksi -juttusarjaa, missä tutustutaan tarkemmin Porin kaupungin perusturvan toimintaan. Juttu on julkaistu ensimmäisen kerran 26.10.2017.

 


Kuvassa laitospalveluiden esimies Helena Santahuhta