Titus-robotti

Perusturvaan Nao-humanoidirobotti

Porin perusturvaan on hankittu Nao-humanoidirobotti. Robotin hankinnan mahdollisti Huittisten säästöpankin lahjoitus, joka on tarkoitettu käytettäväksi toimialueen hyvinvoinnin edistämiseksi. Nao-humanoidirobotti on perusturvassa saanut nimen Titus.

Titus-robotti

Nao-robotti on alun perin tarkoitettu opetus- ja tutkimuskäyttöön. Robotiikan käyttömahdollisuuksien tutkimus on Suomessa vasta alussa ja nyt Porin perustuva voi olla mukana kehittämässä hyviä käytäntöjä sosiaali- ja terveyspalveluiden alalla robotiikkaa hyödyntäen.

Tituksen käyttöön on perusturvassa koulutettu nyt yhteensä 13 eri palvelualueiden asiantuntijaa vammaispalveluista, vanhuspalveluista, kuntoutuksesta, aikuissosiaalityöstä, lastensuojelusta sekä terveys- ja sairaalapalveluista. Jatkossa tullaan kouluttamaan myös suun terveydenhuollon työntekijöitä. Tituksen vastuukäyttäjinä ja koordinoijina toimivat sisäisten palveluiden työntekijät Mira Metsälä ja Milla Palkimo.

– Koulutustilaisuuksien perusteella innostusta robotin käytön kehittämiseen tuntuu löytyvän eri palvelualueilla ja näiden ideoiden pohjalta on hyvä lähteä rakentamaan monipuolista ohjelmistoa Titukselle, kertovat Metsälä ja Palkimo.

Robotille on ohjelmoitu tällä hetkellä viisi erilaista liikuntaohjelmaa sekä erilaisia yksittäisiä toimintoja. Erilaisten ohjelmien määrää tullaan lisäämään kehitystyön myötä. Kehittämisessä on tarkoitus tehdä yhteistyötä perusturvan palvelualueiden, henkilökunnan ja asiakkaiden sekä Satakunnan alueen korkeakoulujen kanssa. Samalla robotti tulee toimimaan osana viriketoimintaa muun muassa vammais- ja vanhuspalveluissa.

Nao-robottia on käytetty Suomessa esimerkiksi palvelutaloissa oppaana tai jumppien vetäjänä ja tästä saadut kokemukset ovat tähän mennessä olleet positiivisia. Robottia käytetään aina työntekijän ohjaamana sillä se ei sisällä tekoälyä eikä kykene itsenäiseen työskentelyyn.


Titus-robotti