Lapsen kenkä

Perusturvalautakunta panostaa lapsi- ja perhetyöhön sekä lastensuojeluun

Perusturvalautakunta perehtyi keskiviikkona 2.5. valmistelevassa kokouksessa sosiaali- ja perhepalveluiden lapsi- ja perhetyöhön sekä lastensuojeluasioihin. Perusturvan tavoitteena on lapsi- ja perhelähtöinen toimintakulttuuri, mikä korostui iltapäivän ohjelmassa.

Lapsen kenkä

– Valmistelevan kokouksen tarkoitus oli pohtia uusia työkaluja ja malleja, miten sosiaali- ja perhetyön sekä lastensuojelun työtä voidaan tehdä entistä paremmin, selittää lautakunnan puheenjohtaja Sonja Myllykoski.

Kokouksessa lautakunta kuuli pohjustukseksi lastensuojelun Satanuoret-kokemusasiantuntijoita sekä sosiaali- ja perhepalveluiden työntekijöitä. Paikalla oli puhumassa myös HUS:n johtava sosiaalityöntekijä Ulla Väisänen. Puheenvuoroissa nostettiin esiin lapsi- ja perhetyön sekä lastensuojelun tilannetta eri näkökulmista.

Luottamus kaiken perustana

Kaikissa puheenvuoroissa nousi esiin luottamus asiakkaan ja sosiaalityöntekijöiden välillä. Satanuoret korostivat kuinka sosiaalityöntekijöiden vaihtuvuus vaikuttaa siihen, että uuden työntekijän kanssa on aina aloitettava alusta eikä luottamusta ehdi kertymään. Luottamuksen ansioista omista asioista on helpompi kertoa työntekijälle.

Sosiaalityöntekijöiden viestissä välittyi, kuinka motivoimisen perusta on luottamuksessa. Luottamus syntyy asiakkaan ja sosiaalityöntekijän aidossa ja säännöllisessä kohtaamisessa ja arvostuksessa sekä siinä, että asiakas kokee olevansa turvassa ja että hänelle ollaan aidosti läsnä.

Tiimityön mahdollisuudet systeemimallissa

Tiimityötä ja sen mahdollisuuksia korostettiin iltapäivän puheenvuoroissa. Tämä tuli esiin niin Satanuorten toiveissa kuin myös Ulla Väisäsen esityksessä ja sosiaalityöntekijöiden viestissä.

Ulla Väisänen kokemukset systeemisestä tiimimallista lastensuojelusta pohjautuvat Englannissa jo vuonna 2012 käyttöön otettuun malliin. Systeeminen tiimimalli on osittain otettu käyttöön myös Porin perusturvassa lastensuojelun avohuollossa pilottina tammikuusta 2018 lähtien. Tiimimalliin kuuluu eri roolit omaavia työntekijöitä, jotka työskentelevät yhdessä asiakkaiden parhaaksi. Mallissa tulee hyvin esille yhdessä tekeminen jolloin työntekijä ei jää yksin asioiden kanssa.

Sosiaalityöntekijöiden työ on vaativaa, monimuotoista työtä, missä pitää nähdä asiat monesta kulmasta ja pystyä soveltamaan tietoa. Kiire johtaa priorisointiin, jolloin joku jää vaille huomiota. Systeemisen mallin toimivuus edellyttää Väisäsen mukaan sitä, että asiakkaita olisi vähemmän nykyisestä. Näin työntekijän kalenteriin jäisi myös väljyyttä, jolloin pystytään menemään kotikäynnille jopa samana päivänä ja joustamaan niin, että kaikki asiat saavat tarvitsemansa huomion.

Lapsi- ja perhetyö sekä lastensuojelu painopisteeksi myös tulevissa kokouksissa

Porin perusturvassa yhteistyötä ja toimivampia käytäntöjä lapsi- ja perhetyöhön sekä lastensuojeluun on kehitetty ja kehitetään koko ajan.

Kokouksessa pohdittiin lastensuojelun henkilöstön riittävyyttä ja etsittiin ratkaisuja asiaan. Sosiaalityöntekijöiden viestissä välittyi, kuinka heidän arvokasta työtään ohjaa kiire ja niin fyysinen kuin henkinenkin kuormittuminen.

– Tärkeää on kiinnittää huomiota myös työntekijöiden jaksamiseen. Pori haluaa jatkossakin olla sellainen työnantaja jolle halutaan tulla töihin, korostaa Myllykoski.

Perusturvalautakunnan jäsenet ilmaisivat vahvasti, että toimia tulee tehdä lapsi- ja perhepalveluiden ja lastensuojelun tilanteen parantamiseksi ja asioita pitää tehdä konkreettisella tasolla. Pidemmän aikavälin tavoitteena olisi, että asiakasmääriä pystytään vähentämään lastensuojelussa kun tilanteet saadaan korjattua jo varhaisemmalla tasolla.

– Lapsi- ja perhetyöhön sekä ja lastensuojeluun ja sen haasteisiin tullaan kiinnittämään huomiota perusturvalautakunnan tulevissa kokouksissa. On hienoa, että saimme tämän valmistelevan kokouksen järjestettyä näin nopealla aikataulualla ja tästä on hyvä jatkaa, kertoo Myllykoski.

 


Lapsen kenkä