Ulvilan sairaala

Perusturvan yhteistoiminta-alueen toimipisteiden vuokrat tarkistetaan

Porin perusturvan yhteistoiminta-alueen toimipisteiden vuokrat tullaan tarkastamaan. Merikarvian ja Ulvilan osalta toimipisteiden toimitilavuokrat ovat olleet yleiseen vuokratasoon nähden matalat ja ne tullaa tarkistamaan ottaen huomioon tiloihin tehdyt investoinnit.

Ulvilan sairaala

Vuokrien tarkistusesityksiä on valmisteltu yhteistyössä Porin kaupungin, Ulvilan kaupungin ja Merikarvian kunnan kanssa. Toimitilojen lisäkustannukset tullaan perimään takautuvasti 1.1.2018 lähtien.

Porin kaupungin ja Merikarvian kunnan sekä Ulvilan kaupungin välisessä yhteistoimintasopimuksessa sosiaali- ja terveyspalveluiden järjestämisestä ja tuottamisesta todetaan, että tilojen vuokrassa noudatetaan tilojen laatuun ja kuntoon nähden kohtuullista ja hyväksyttävää vuokratasoa.

Vuokrantarkistukset koskevat kaikkia perusturvan Ulvilan ja Merikarvian toimipisteiden vuokria. Porissa vuokrantarkistus koskee vain kaupunginsairaalan rakennusosia, joihin on tehty mittavat investoinnit vuosina 2014–2017 sekä kouluterveydenhoitajien vastaanottotiloja.

– Vuokrientarkistus on valmistautumista tulevaan maakuntauudistukseen toimitilojen vuokratasojen oikeellisuuden suhteen. Maakunnan ensimmäisen vuoden budjetti tulee määräytymään vuosien 2018–2019 todellisten käyttömenojen perusteella. Perusturvan Ulvilan ja Merikarvian sekä Porin kaupunginsairaalan toimipisteiden liian alhaiset vuokrat vääristävät tulevan Maakunnan todellisia käyttömenoja tilavuokrien osalta, korostaa perusturvalautakunnan puheenjohtaja Sonja Myllykoski.

Ulvilan kaupunginhallitus ja Merikarvian kunnanhallitus ovat tehneet vuokrien korotuksesta päätökset, jotka esitettiin hyväksyttäväksi Porin perusturvalautakunnan kokouksessa 19.4.2018. Päätökset hyväksyttiin yksimielisesti.

 


Ulvilan sairaala