Kaupunginhallitus

Pori haluaa jatkaa Satasoten valmistelua

Porin kaupunginhallitus on antanut kantansa Satasoten valmistelun jatkamisesta. Pori haluaa jatkaa valmistelua laajentamalla sairaanhoitopiirin toimintaa.

Kaupunginhallitus

Maan uuden hallituksen linjaukset tulevat omalta osaltaan ohjaamaan sosiaali- ja terveydenhuollon palvelujen uudistamista, mutta valtakunnan tasolla uusi valmistelu tulee kestämään vuosia. Tänä aikana Satakunnassa voidaan jo lähteä toteuttamaan palvelujen järjestämisen ja toteuttamisen laajennettua yhteistä tekemistä.

– Ensimmäisiä yhteisen tekemisen kohteita voisivat olla ICT-palvelut, vanhuspalvelut ja paljon sosiaali- ja terveyspalveluja käyttävät asiakkaat. Yhdessä tekemisellä voidaan saavuttaa etuja sekä asiakkaille että kunnille, sanoo kaupunginjohtaja Aino-Maija Luukkonen.

Satasotea on valmisteltu Satakunnassa kaupunkien ja kuntien yhteistyönä jo ennen valtakunnallisen maakunta- ja soteuudistuksen käynnistymistä. Tähän mennessä tehdyn valmistelun perusteella Satakunnassa voitaisiin tehdä yhdessä paljon enemmän sosiaali- ja terveydenhoidon toimia.

Porin kaupunki on jo käynnistänyt Satakunnan sairaanhoitopiirin kanssa valmistelun sopimuksellisesta yhteistyöstä muun muassa päivystyksessä, suun terveydenhuollossa ja vammaisten asumispalveluissa.

– Ehdotamme, että myös muilta sairaanhoitopiirin jäsenkunnilta tiedustellaan halukkuutta tulla mukaan näihin järjestelyihin, jotta valmistelun edetessä voidaan ottaa muidenkin kuntien tarpeet huomioon, toteaa Luukkonen.    

Kaupunginhallitus käsitteli asiaa kokouksessaan 20. toukokuuta. Päätös oli yksimielinen.


Kaupunginhallitus