Karttakuva Konepajanrannan asemakaavasta

Pori ja SR-Kiinteistöt Oy valmistelevat sopimusta asemakaavamuutoksen käynnistämisestä Konepajanrannassa

Lähtökohtina asemakaavamuutokselle ovat kaupungin ja maanomistajan yhteiset intressit turvata alueella olevan teollisuuden toimintaedellytykset, mutta myös tulevaisuudessa kehittää aluetta asumisen, palvelujen sekä virkistysmahdollisuuksien osalta.

Karttakuva Konepajanrannan asemakaavasta

Maanomistaja SR-Kiinteistöt Oy teki aloitteen sopimusalueen asemakaavan muuttamisesta kesäkuussa 2021.

– Alueella toimivalla teollisuudella menee tällä hetkellä hyvin. Tavoitteena on, että asemakaavamuutoksella tarkastellaan mahdollisuuksia alueen käyttötarkoituksen muuttamiseksi osittain palvelu- ja asuinkäyttöön siten, että teollisuustoiminta ja uuden käyttötarkoituksen mukainen toiminta voidaan sovittaa toimivaksi kokonaisuudeksi, toteaa SR-Kiinteistö Oy:n toimitusjohtaja Jali Prihti.

Kaupungin tavoitteet kaavamuutokselle ovat lähtökohtaisesti yhtenevät maanomistajan kanssa ja molemmat osapuolet haluavat alueelle lisää toimeliaisuutta, uutta liiketoimintaa sekä asumista.

– Lisäksi kaupunki haluaa ranta-aluetta aiempaa paremmin ihmisten virkistyskäyttöön ja alueen ilmeen kohentumisen myötä myös kaupunkikuvan parantumista. Edelleen tavoitteena myös on luoda asemakaavassa edellytykset yleiskaavassa olevan siltavarauksen toteuttamiselle, toteaa elinvoima- ja ympäristötoimialan johtaja Lauri Kilkku.

Asemakaava käsitellään normaalissa järjestyksessä siten, että osallisten ja asukkaiden osallisuus prosessin aikana varmistetaan. Tavoitteena on, että asemakaavan muutosehdotus viedään kaupunginvaltuuston hyväksyttäväksi viimeistään kesäkuussa 2023.

Porin kaupunginhallitus käsittelee Konepajanrannan asemakaavan muutoksen käynnistämistä kokouksessaan maanantaina 6. syyskuuta.


Karttakuva Konepajanrannan asemakaavasta