Osallisuuskysely

Pori kysyy kaupunkilaisilta: Miten sinä osallistuisit?

Pori on julkaissut verkkosivuillaan osallisuuskyselyn. Kyselyn avulla jokainen porilainen voi kertoa, miten ja mistä asioista haluaa saada tietoa sekä kuinka osallistua kaupungin toimintaan.

Osallisuuskysely

Kyselyyn vastaaminen on haluttu tehdä mahdollisimman helpoksi ja nopeaksi ja se on jaettu kolmeen osaan. Varsinaisia kysymyksiä on 11, joihin vastaaminen tapahtuu valitsemalla sopivin vaihtoehto.

Viestintäyksikön päällikkö Salla Rajala toivoo, että vastauksista saadaan uusia näkemyksiä kehitystyön pohjaksi. Hän vakuuttaakin, että saadulla palautteella on painoarvoa esimerkiksi kaupungin osallisuus- ja vuorovaikutusmallia ja viestintää kehitettäessä. Kyselyn tuloksista raportoidaan myös kaupunginhallitukselle.

Tietoa kyselystä jaetaan sosiaalisen median palveluissa ja sanomaa levitetään myös kasvotusten eri verkostoissa, jotta eri asukasryhmien ääni saataisiin kuulumaan.

Suomi äänestää tammikuun 28. päivänä presidentistä. Osallisuuskyselyyn vastaaminen onnistuu vaalipäivän aikana Porin äänestyspaikoilla, jolloin vajaa kymmenkunta kaupungin työntekijää kiertää äänestyspaikoilla avustamassa kyselyyn vastaamisessa. Presidentinvaalin äänestys alkaa sunnuntaina klo 9.00 ja päättyy klo 20.00.

– Toivomme osallisuuskyselyn järjestämisen vaalien yhteydessä kannustavan kuntalaisia vastaamaan kyselyyn. Toiveissa on vastaavan kyselyn toistaminen vuoden kuluttua, hallintoyksikön päällikkö Maija Arola sanoo.

Kysely on vastattavissa internetissä osoitteessa pori.fi/osallisuuskysely reilun kahden viikon ajan eli 11. helmikuuta asti.


Osallisuuskysely