Kaupunginhallituksen nuija

Pori maksaa avustuksia 71 000 euroa kattojärjestöille

Porin kaupunginhallitus päättää osoittaa vuoden 2018 yleishallinnon määrärahasta maksettavaksi avustuksia 71 000 eurolla. Avustuksista Porin Vanhusneuvostolle maksetaan 12 000 euroa, Porin Vammaisneuvostolle 35 000 euroa, Porin Eläkeläisjärjestöjen Yhteistoimikunnalle 17 000 euroa sekä Porin Kiinteistöomistajain Keskusjärjestö ry:lle 7 000 euroa.

Kaupunginhallituksen nuija

Kaupunginhallitus edellyttää, että kokonaissummien jaosta päätettäessä huomioidaan kaikki toimialueeseen kuuluvat järjestöt, jotka ovat anoneet avustusta. Myös uudet hakijat tulee huomioida. 

Lisäksi avustusten jaossa on otettava huomioon kaupungin strategiset painotukset. Näitä ovat muun muassa ikääntyvän väestön omaehtoisen suoriutumisen edistäminen, yhteisöllisyyden kehittäminen yksityisyyden torjumiseksi sekä palokuntatyön osalta nuorisotoiminnan osuuden kehittäminen. 

Jo vuosia olleessa käytännössä kaupunginhallitus jakaa tietyt summat avustuksia kattojärjestölle ja he jakavat rahat alayhdistyksille. Kaupunginhallitus päätti avustuksista kokouksessaan 7.5.2018. 


Kaupunginhallituksen nuija