Kiertotalous

Pori mukana kiertotalouden edelläkävijyyden tavoittelussa

Kiertotaloutta edistävän vapaaehtoisen green deal -sitoumuksen valmisteluun osallistuu 80 toimijaa, joista Porin kaupunki on yksi. Yhteistyöllä tuotetaan tutkimustietoa luonnonvarojen käytöstä ja tunnistetaan vaikuttavimpia toimia kiertotalouden edistämiseen. Mukana ovat lähes kaikki maakunnat, isoimmat kaupungit, yritys- ja toimialajärjestöjä, metsäteollisuuden suurimmat yritykset sekä rakentamisen alan toimijoita.

Kiertotalous

– Porin kaupungin oma kiertotalouden tiekarttatyö saa hyvää synergiaetua nivoutuessaan green dealin valmisteluprosessiin, kommentoi projektipäällikkö Katja Alakerttula Porin kiertotalouden tiekartta -hankkeessa (Circwaste – Kohti kiertotaloutta -osahanke C.11.).  

Kiertotalous ja luonnonvarojen käytön suitsiminen tarjovat ratkaisuja niin ilmastokriisiin kuin luontokatoon. Kestävä talous, joka ei perustu luonnonvarojen ylikulutukseen vaan nojaa vähähiilisiin sekä kiertotaloutta ja luonnon monimuotoisuutta edistäviin ratkaisuihin, nähdään vahvasti tulevaisuuden suuntana.

Green dealin valmistelun alussa laaditaan yhteiset pelisäännöt sekä vähimmäiskriteerit sitoumuksiin valittaville tavoitteille ja toimille. Mukana olevat toimijat tunnistavat toimintansa kannalta vaikuttavimmat kiertotaloustoimet. Lopulliseen green dealiin osallistuvat toimijat laativat omat sitoumuksensa, toteuttavat sitoumuksessa lupaamiaan toimia ja raportoivat niiden etenemisestä. Sitoumukset valmistuvat kesään tai syksyyn 2023 mennessä.

Kiertotalouden green dealin valmistelun tueksi useat tutkimuslaitokset tuottavat tietoa luonnonvarojen kulutuksen muutoksista ja vaikutuksista sekä talouteen että ympäristöön. Lopulliset skenaariot ja analyysit vaikuttavimmista toimista ovat käytettävissä myös työhön osallistuvien toimijoiden päätöksenteossa ja kehittämistyössä.

Kiertotalous tarjoaa mahdollisuuden uudistua ja rakentaa kestävän kasvun polkua. Green deal -kokonaisuus tuo julkisten toimien pohjaksi tarvittavaa tietopohjaa ja kutsuu eri alojen toimijoita mukaan konkreettisiin kiertotaloustoimiin.

 


Kiertotalous