Talousarvio Pori Sans -fontilla

Pori panostaa elinvoimaisuuteen ja porilaisten hyvinvointiin

Porin kaupungin vuoden 2023 talousarvioehdotus on tulokseltaan 13,7 miljoonaa euroa ylijäämäinen. Toimintojen siirtyminen hyvinvointialueelle aiheuttaa talouden rakenteeseen olennaisia muutoksia. Talouden suuntaviivoihin vaikutus on kuitenkin vain hetkellinen, ja siten vuodet 2023 ja 2024 ovat ylijäämäisiä, mutta vuosi 2025 on jälleen alijäämäinen. Käsillä oleva murros antaa kuitenkin aikaa toteuttaa eri toimenpiteitä talouden tasapainottamiseksi.

Talousarvio Pori Sans -fontilla

Hyvinvointialueet tuovat muutoksia muun muassa verotukseen. Esimerkiksi kunnallisveroprosentti tulee laskemaan 8,36 prosenttiyksikköön ja laskua vuoden 2022 ennusteeseen verrattuna on 160 M€. Lisäksi kuntien yhteisövero-osuudesta vähennetään kolmasosa eli yhteisöverot ovat vuonna 2023 yhteensä 17,9 M€. Kiinteistöveroprosentteihin ei esitetä muutoksia, ja Porin kiinteistöverotulojen arvioidaan ensi vuonna olevan 25,4 M€. Hyvinvointialueiden myötä myös valtionosuudet laskevat 160,7 M€ vuoden 2022 tasosta

 

Strategian ohjaava vaikutus talousarvioon

– Talousarvion laadintaa on keskeisesti ohjannut Pori 2030 -strategia ja se näkyy talousarviossa enemmän kuin koskaan ennen huomioiden strategian niin toiminnallisesti kuin taloudellisestikin. Strategia on ohjannut erityisesti tavoitteiden asettamisessa sekä investoinneissa, joissa tullaan panostamaan Porin alueen elinvoimaan ja porilaisten hyvinvointiin, kiteyttää vs. kaupunginjohtaja Lauri Kilkku.

Investointitaso on viime vuodet ollut korkea ja se jatkuu talousarvion mukaan ainakin taloussuunnitelmakauden vielä korkeana. Samalla tasolla ei tosin voida enää pitkään jatkaa, koska investointiohjelman myötä kasvaneet lainojen korkomenot, poistot sekä uusien kohteiden käyttömenot rasittavat alijäämäistä taloutta liikaa.

Talousarviossa on otettu myös kantaa lähivuosien epävarmuustekijöihin, joita aiheuttavat muun muassa yleinen kustannuskehitys, rahoituskustannukset sekä valtionosuuksiin liittyvät tarkistukset hyvinvointialueiden käynnistymisen jälkeen. Myös TE-palveluiden uudistus sekä hyvinvointialueelle vuokrattavat toimitilat aiheuttavat riskejä talouden tulevaisuuden ennusteeseen.

Taloudellisia riskejä pienentäviä tekijöitä on kuitenkin myös olemassa, ja ne luovat positiivista virettä tulevaisuuteen. Esimerkiksi hyvinvointialueiden kautta poistuu soteriski perustoiminnoista. Lisäksi koulu- ja päiväkotiverkostoon on investoitu viime vuosina ja investoidaan vielä tässäkin suunnitelmassa voimakkaasti, mikä takaa toimivan infran pitkälle tulevaisuuteen. Talouden kehittymisessä pitkällä aikavälillä on myös nähtävissä kasvua Porissa jo toimivien ja Poriin sijoittuvien uusien teollisten yritysten investointien kautta.

 

Elinvoimaa ja hyvinvointia

Porin elinvoimaisuuden kasvattamisessa keskiössä ovat yritystoiminnan kasvun ja uudistumisen mahdollistaminen sekä Porin kehittäminen ympärivuotisena tapahtuma- ja kulttuurikaupunkina. Kaupunkikehityksen kärkikohteiksi on valittu 12 eri kohdetta, joille on asetettu tavoitteet ja suunnitelmat sekä vuosittaiset investoinnit. Kaiken kaikkiaan kaupunkikehityskohteisiin, kuten yritysalueisiin, kaupunkikeskustaan ja matkailuun, investoidaan vuonna 2023 yli 8 miljoonaa euroa.

– Kaupunkikehityskohteet ovat tärkeitä kaupungin veto- ja pitovoimaa lisääviä investointeja, jotka houkuttelevat alueelle sekä uusia yrityksiä että matkailijoita. Hyvänä esimerkkinä tästä ovat muun muassa Satama-alueen investoinnit ja Yyterin inforakennus, toteaa Kilkku.

Porilaisten hyvinvointia ja terveyttä edistetään panostamalla muun muassa myönnettäviin avustuksiin, harrastuksiin, nuorisopassiin sekä henkilöstön aktivoimiseen ePassilla. Lisäksi hyvinvointiin ja terveyden edistämiseen liittyviä infra- ja tilainvestointeja tehdään yli 22 miljoonalla eurolla vuonna 2023, joista merkittävimpiä kohteita ovat Jokikeskus-hanke sekä katuvalaistuksen LED-vaihtoprojekti. Tämän lisäksi investointimäärärahoja kohdistetaan Pohjois-Porin monitoimitaloon, Reposaaren palvelumuotoiluun, Taidemuseon peruskorjaukseen sekä Ahlaisten monitoimitaloon.

Pitkäaikaisten lainojen osalta nettolainanotto on korkeintaan 18 miljoonaa euroa vuonna 2023. Tämänhetkisen arvion mukaan kaupungin lainamäärä on vuoden 2023 lopussa 340 miljoonaa, jos talousarviolainaa nostetaan talousarviossa arvioitu enimmäismäärä 59 miljoonaa.

Vs. kaupunginjohtaja Lauri Kilkku esitteli ehdotuksensa vuoden 2023 talousarvioksi 12. lokakuuta. Kaupunginhallitus saa talousarvioehdotuksen käsiteltäväkseen ensimmäisen kerran maanantaina 17. lokakuuta.


Talousarvio Pori Sans -fontilla