Kaupungintalo

Pori panostaa uusiin koulurakennuksiin – väestökehityksen merkitys kasvaa tulevaisuudessa

Vuoden 2022 talousarvioehdotus ei tuo suuria muutoksia tai yllätyksiä verrattuna kaupunginhallituksen elokuussa vahvistamaan kehykseen. Tulos jää edelleen 6,3 miljoonaa euroa alijäämäiseksi.

Kaupungintalo

Esitys ei pidä sisällään korotuksia kunnallisveroprosenttiin eikä kiinteistöveroprosentteihin. Se ei myöskään sisällä merkittäviä sopeuttamistoimenpiteitä toimialoille. Jo kehyksessä kaupungin taloutta rasittivat pääosin lainsäädännölliset muutokset, joihin varattiin yli 7 miljoonaa euroa sivistystoimialalle ja perusturvaan.

Henkilöstömenoihin kehyksessä varattiin 1,5 prosentin korotusvaraus eli 3,8 miljoonaa euroa mahdollisia tulevia virka- ja työehtosopimusten sopimuskorotuksia varten. Erityisenä panostuksena henkilöstön hyvinvointiin kehyksessä varattiin miljoona euroa ePassi henkilöstöetujärjestelmään.

– Vuosi 2022 tulee olemaan tärkeä vuosi tulevaisuuden kannalta. Hyvinvointialueen huolellinen valmistelu ja kaupungin valmistautuminen muutoksen jälkeiseen vaiheeseen tulevat olemaan valmistelutöiden keskiössä. Molempien tulee onnistua. Kummankin tulevaisuuteen liittyy erityisesti talouden osalta paljon epävarmuustekijöitä ja haasteita, joita ei voi ratkaista tuijottamalla asioita vain yhdestä näkökulmasta. Kaupungin talousarviossa tämä näkyy muun muassa niin, että perusturvan osalta vuonna 2020 käynnistettyyn tuottavuusohjelmaan on varattu edelleen yli 5 miljoonaa euroa vuodelle 2022, toteaa kaupunginjohtaja Aino-Maija Luukkonen.

Myös investointisuunnitelma sisältää kohteita, joiden tavoitteena on terveyden ja hyvinvoinnin edistäminen, minkä taas pitäisi osaltaan ainakin pidemmällä aikavälillä vähentää tulevan hyvinvointialueen palvelutarvetta. Hyvänä esimerkkinä tästä on uusi palloiluhalli, jonka kustannusarvio on yli 20 miljoonaa euroa. 

Väestökehitys avainasemassa

Talousarvioon sisältyvässä taloussuunnitelmassa vuodet 2023 ja 2024 on arvioitu tämänhetkisten käytössä olevien valtakunnallisten arvioiden mukaan. Näyttää siltä, että vuosi 2023 tulee verojärjestelmän muutoksen vuoksi heilauttamaan talouden viisareita hetkellisesti positiiviseen suuntaan, mutta vuonna 2024 palataan jälleen nykyiselle tasolle. Näin siis tapahtuu siinä tapauksessa, jos keskeisissä talouteen vaikuttavissa tekijöissä ei tapahdu muutoksia. 

Kaupungin talouden kannalta suurin tekijä jatkossa on väestömäärän kehitys ja sen kautta verotulojen kehitys. Talousarvion elinvoimaosio, joka otettiin käyttöön ensimmäisen kerran vuoden 2021 talousarviossa, saakin nyt vielä isomman painoarvon. Talousarvioehdotuksessa siihen on tuotu uutena elementtinä kaupunkikehitysryhmän valmistelemat 12 kaupunkikehityskohdetta, joille asetetaan selkeät tavoitteet ja samalla vahvistetaan niitä koskevien toimenpiteiden rahoitus.

Talousarviossa nostetaan myös selkeästi esiin osaamisperusteisen maahanmuuton merkitys Porin ja koko maakunnan osalta. Kaupunkikonserni on valmis sitoutumaan yhdessä muiden keskeisten maakunnan toimijoiden kanssa osaamisperusteisen maahanmuuton lisäämiseen tähtääviin tavoitteisiin ja niiden toteuttamiseen vaadittaviin toimenpiteisiin.

Pori investoi monitoimitaloihin

Vuoden 2022 investointimenot ovat yhteensä 64,7 miljoonaa euroa. Investointiohjelmassa isoimmat kohteet ovat Pohjois-Porin sekä Vähärauman monitoimitalot, joista ensin mainitulle on ensi vuonna varattu 13,5 miljoonaa euroa ja toiselle 6 miljoonaa euroa. Näiden lisäksi kaupunki investoi muun muassa Isomäen palloiluhalliin, Noormarkun yhtenäiskoulun ruokalaan, Reposaaren puukorttelin rakennuksiin sekä liikenneväyliin.

– Investointimäärärahoja on varattu myös kaupunkikehityskohteille kuten Sipintien pysäköintialueeseen Yyterissä sekä Kirjurinluodon matkaparkkiin. Lisäksi elinvoima- ja ympäristötoimiala selvittää mahdollisuuden muuttaa vapaa-ajanasuntojen käyttötarkoitus vakituiseksi asunnoksi Porin kaupungin alueella. Selvitys saatetaan kaupunginhallituksen käsittelyyn 30. syyskuuta 2022 mennessä, Luukkonen toteaa.

Toiminnan ja investointien rahavirta on -40,8 miljoonaa euroa, joka rahoitetaan lainamäärää lisäämällä.

Kaupunginjohtaja Aino-Maija Luukkonen esitteli ehdotuksensa vuoden 2022 talousarvioksi 14. lokakuuta. Kaupunginhallitus saa talousarvioehdotuksen käsiteltäväkseen ensimmäisen kerran maanantaina 18. lokakuuta.


Kaupungintalo