Lautanen, jossa ruokaa

Pori panostamassa entistä enemmän kumppanuuksiin yhdistysten kanssa – myös ruoka-aputoimintaan esitetään lisää avustusta

Vuonna 2023 solmittavat kumppanuussopimukset julistettiin yhdistysten haettavaksi 15.9.2022 mennessä. Kaupunginhallitus käsittelee 31. lokakuuta pidettävässä kokouksessa päätösehdotusta kumppanuussopimusneuvotteluiden käynnistämisestä.

Lautanen, jossa ruokaa

Hakemuksia saapui yhteensä 21 kappaletta, joista viisi oli kumppanuuden jatkohakemuksia ja 16 uusia kumppanuushakemuksia. Hakemuksissa pyydettyjen avustusten yhteissumma on 1,6 miljoonaa euroa. Uusista hakijoista kumppaniyhdistyksille asetettuja kriteereitä ei täytä 7 hakijaa, ja vastaavasti avustusperiaatteiden yleiset ehdot ja kumppanuussopimuksen solmimisen yleiset edellytykset täyttivät 14 hakijaa, joista viisi on jatkohakijaa ja yhdeksän uutta hakijaa. 

Vuoden 2023 talousarvioehdotukseen sisältyy 450 000 euron määräraha jatkosopimusten ja uusien kumppanuussopimusten solmimiseen. Tämä tarkoittaa, että nykyisten kumppanien rinnalle pystytään valitsemaan kaksi uutta. Kumppaniksi valikoituvat yhdistykset, joiden toiminta täydentää oleellisella tavalla kaupungin omia palveluita edistäen merkittävällä tavalla porilaisten hyvinvointia.

– Nyt esittävät kaksi uutta kumppanuussopimusta laajentaisivat heikommassa asemassa oleville tarjottavia matalan kynnyksen liikuntapalveluita ja vakiinnuttaisivat yksinäisyyden ja syrjäytymisen torjuntaan tähtääviä palveluita, kertoo avustustyöryhmän puheenjohtaja, controller Tiina Toivonen.

Vallitsevasta maailmantilanteesta aiheutuvien paikallisten vaikutusten lieventämiseksi ehdotetaan kaupunginhallitukselle myönnettäväksi ylimääräistä avustusta kolmelle ruoka-apua tarjoavalle yhdistykselle yhteensä 45 000 euroa. Avustuksilla voidaan varmistaa järjestöjen toimintaedellytykset ja ruoka-aputoiminnan häiriöttömyys vuodenvaiheen yli siihen saakka, kunnes vuoden 2023 toiminta-avustukset saadaan maksuun arviolta maaliskuussa.


Luatanen, jossa ruokaa