P-tunnus

Pori saa tilinpäätöksen 16 miljoonaa euroa plussalle – lainakanta lyhenee

Porin kaupungin viime vuoden tulokseksi on ennakkotietojen mukaan muodostumassa 16 miljoonaa euroa. Alkuperäisessä talousarviossa tavoitteeksi oli asetettu noin 3,9 miljoonan euron ylijäämä. Tavoite ylittyy 12,1 miljoonalla eurolla.

P-tunnus

Talousarvio muutettiin kesken vuoden vastaamaan 1.6.2017 voimaan astunutta organisaatiouudistusta. Uudistus toi paljon merkittäviä muutoksia, mutta taloudellisia tavoitteita ei muutettu.

– Talousarvio toteutui toimialojen osalta hyvin ja isoilta ylityksiltä vältyttiin. Merkittävä ylitys oli ainoastaan konsernihallinnossa, johon kaupunginvaltuusto myönsi 2,5 miljoonan euron lisämäärärahan pääosin työmarkkinatuen kuntaosuuksien kattamiseen, kaupunginjohtaja Aino-Maija Luukkonen toteaa.

Positiivisia poikkeamia talousarvioon verrattuna oli useita. Toimialoista perusturva teki 1,2 miljoonaa euroa talousarviotaan paremman tuloksen. Verotulot ylittyivät 3,2 miljoonaa euroa yhteisöverotuoton ansiosta ja rahoitustuotot ylittyivät 2,6 miljoonaa euroa. Merkittävin positiivinen vaikutus kaupungin tulokseen aiheutui kuitenkin maanmyyntivoitoista, jotka toteutuivat yli 5 miljoonaa euroa talousarviossa arvioitua paremmin.

– Maaomaisuuden myyntivoittoja kirjattiin tulokseen yhteensä 16,2 miljoonaa euroa, josta omakotitalojen vuokratonttien myynnin osuus oli 14,7 miljoonaa euroa. Nämä tulot on tarkoitus käyttää tulevina vuosina elinvoimapoliittisiin hankkeisiin, Luukkonen sanoo.

Kaupungin toiminnan ja investointien rahavirta oli lievästi positiivinen. Pitkäaikainen laina lyheni 36,8 miljoonaa euroa ja lyhytaikaista lainaa otettiin lisää vain 20 miljoonaa euroa. Lainakanta lyheni 16,8 miljoonaa euroa.

Porin kaupunginhallituksen on määrä allekirjoittaa vuoden 2017 tilinpäätös 19. maaliskuuta.

 


P-tunnus