Perusturva, Maantiekatu

Pori selvittää sote-kiinteistöihin liitettäviä mielikuvia – anna mieluisesi määrä sydämiä

Porin kaupunki on lähestynyt asukkaita kyselyllä, jolla se selvittää sosiaali- ja terveydenhuollon palveluiden käytössä oleviin kiinteistöihin liitettäviä mielikuvia. Kyselyä perustellaan maakuntauudistukseen valmistautumisella ja tilojen järjestämis- ja toimintavaihtoehtojen tutkimisella.

Perusturva, Maantiekatu

– Haluamme selvittää kokonaisjärjestelyyn liittyviä mielikuvariskejä ja niiden hallintaan liittyviä mahdollisuuksia, tilayksikön päällikkö Mikko Viitala sanoo.

Satakunnan maakuntauudistus on kiinnostunut Porin selvityksestä ja tulee suunnittelemaan vastaavan riskiselvityksen toteuttamista myös muissa kunnissa. Pori on kuitenkin laatinut kyselyn omista lähtökohdistaan selvitys- ja osallisuustyötä varten.

Kiinteistövalmistelija Miia Hietapakan mukaan on hyvä, että Pori haluaa selvittää kaupunkilaisten ajatuksia.

–Asiakkaiden mielikuvat rakennuksen viihtyisyydestä, kunnosta tai terveellisyydestä voivat olla niin vahvoja, että ne vaikuttavat palvelun valintaan.

Viitala vahvistaa, että tilayksikössä halutaan olla vaikuttamassa kokemukseen rakennuksen ominaisuuksien osalta.

– Useasti asiakas kokee rakennuksen ja palvelun yhtenä kokonaisuutena, ja luokseen kutsuva rakennus tukee kiinteistössä harjoitettavaa toimintaa.

Arvioitavia kohteita on 38 ja ne toimivat muun muassa asumisyksiköinä, terveyspalveluiden vastaanottoina ja sairaalana. Vastaaja voi valita kerralla yhden arvioitavan toimipisteen, mutta halutessaan arvioida useammankin yksitellen. Arviointi onnistuu anonyymisti antamalla kiinteistöille mieluisensa verran sydämiä.

Vastausaikaa on 13. maaliskuuta asti. Vastaaminen tapahtuu internetlomakkeella.


Perusturva, Maantiekatu