Toimisto

Pori tarjoaa kuntapaikkaa enimmillään 60 oleskeluluvan saaneelle turvapaikanhakijalle

Porin kaupunginhallitus on päättänyt Satakunnan ELY-keskuksen esityksestä, että kaupunki tarjoaa asuinpaikkaa 60 oleskeluluvan saaneelle turvapaikanhakijalle. Päätös syntyi 17. joulukuuta pidetyssä kokouksessa äänestyksen jälkeen.

Toimisto

Petri Huru (ps.) esitti Tommi Salokankaan (ps.) kannattamana, että määrä on 15–20 oleskeluluvan saanutta pakolaista tai turvapaikanhakijaa. Hurun esitys kaatui äänin 9–2. Huru jätti asiassa eriävän mielipiteen.

ELY-keskus ei esitä Porin kaupungille kiintiöpakolaisten vastaanottoa vuoden 2019 osalta.

 


Toimisto