Porttaalitunneli

Pori teettää auditoinnin teknisistä toiminnoista

Porin tekniset toiminnot läpivalaistaan. Porin kaupunginhallitus on päättänyt kaupunginjohtajan esityksestä, että teknisen toimialan sisäiset prosessit ja yhteys muihin kaupunkikonsernin toimintoihin liittyvä laatu arvioidaan.

Porttaalitunneli

Ulkoinen auditointi kilpailutetaan ja kaupunginhallitus toimii auditoinnin ohjausryhmänä lisättynä henkilöstöjärjestöjen valitsemilla henkilöstöedustajilla. Henkilöstöä myös osallistetaan auditoinnin aikana.

– Teknisten palvelujen keskeinen rooli ja linkitys moniin eri toimijoihin edellyttävät, että kaupunkilaisten ja yhteistyökumppaneiden on voitava luottaa palveluiden toimivuuteen ja sujuvuuteen, kaupunginjohtaja Aino-Maija Luukkonen sanoo.

Kaupunginhallitus teki päätöksen auditoinnin toteuttamisesta 14. tammikuuta. Se oli yksimielinen.

 


Porttaalitunneli