Pori Jazz

Pori tukee strategisesti tärkeitä tapahtumia

Porin kaupunginhallitus päätti maanantaina 27. kesäkuuta pidetyssä kokouksessa tukea strategisesti tärkeitä tapahtumia vuoden 2023 alusta alkaen uudella Strategiset tapahtumakumppanuudet -tukimuodolla, joka rahoitetaan Pori Jazzille tähän vuoteen asti tarkoitetusta vuosittaisesta sopimussummassa. Kaupungin strategisiksi tapahtumakumppanuuksiksi vuodelle 2023 valittiin: Pori Jazz, Porispere ja Porin päivä.

Pori Jazz

Uutta tukimuotoa perusteltiin kaupunginhallituksen käsittelyyn tuodussa esityksessä muun muassa näiden tapahtumien suurena merkityksenä porilaisten hyvinvointiin ja kaupungin elinvoimaan. Uudelle tukimuodolle oli tarve, sillä strategisiksi tapahtumakumppaneiksi luokiteltavat tapahtumat eivät sovi tällä hetkellä suoraan tapahtuma-avustusten piiriin tai muihin kaupungin avustusmuotoihin.

Strategiset tapahtumakumppanuudet -tukimuotoa on suunniteltu kaupungin matkailu- ja markkinointiyksikön aloitteesta yhdessä avustustyöryhmän puheenjohtajan, strategiapäällikön ja elinvoima- ja ympäristötoimialan talouspäällikön kanssa ja tuen saamiseen sisältyy omat kriteerinsä.

Tapahtumakumppanuuksista tehdään sopimus kaupungin ja tapahtumajärjestäjän välillä. Kumppanitapahtumat sitoutuvat puolestaan raportoimaan kaupungille muun muassa tapahtumien onnistumisesta, kävijämääristä sekä vastuullisuuden ja kestävän kehityksen huomioimisesta tapahtumajärjestelyissä.

– Strategiansa mukaisesti Porin kaupunki on tapahtumien kaupunki. Toivottavasti tulevina vuosina tämän uuden tukimuodon avulla uusia porilaisia tapahtuma-aihioita saadaan jalostettua vakiintuneiksi, kaupunginhallituksen puheenjohtaja Arja Laulainen toteaa.

Kaupunginhallituksen tekemän päätöksen kautta kaupungin ja tapahtumajärjestäjien yhteistyön kehittäminen on jatkossa entistä selkeämpää. Tavoitteena on usean vuoden yhteinen kumppanuus, joka mahdollistaa yhteistyön kehittymisen ja antaa tilaa ideoinnille. Kaupungin osalta strategisista tapahtumakumppanuuksista vastaa elinvoima- ja ympäristötoimialan matkailu- ja markkinointiyksikkö.


Pori Jazz