Mahanmuuttajien neuvontapiste Maine

Porilainen kotoutumisprojekti kiinnostaa eurooppalaisia kaupunkeja

Porin kaupungin projektisuunnittelija Soniya Raissi osallistui 5. kesäkuuta tasa-arvoa käsittelevään työpajaan Tallinnassa. Raissi esitteli työpajassa Porin kaupungin järjestämää Integration through participation -projektia. Projektin tavoitteena on edistää integraatiota osallistumisen kautta.

Mahanmuuttajien neuvontapiste Maine

Työpajan järjesti Itämeren kaupunkien liitto (Union of the Baltic Cities, UBC). Raissi osallistui työpajaan Itämeren kaupunkien liiton kutsumana.

Integration through participation -projekti on toteutettu yhteistyössä MLL:n, Yhteistyökeskuksen ja Rakastajat-teatterin kanssa. Naisten tapaamispaikkana toimi Rakastajat-teatterin Studio Hilkka, jossa he pääsivät tutustumaan taiteeseen ja kulttuuriin, ja tietysti toisiinsa. Kaikki naiset taustasta riippumatta olivat tervetulleita osallistumaan.

Projektin tavoitteena on mahdollistaa maahanmuuttajataustaisten naisten integroitumisen suomalaiseen ja porilaiseen yhteisöön osallistamisen kautta.

– Naisten osallistaminen on myös siksi erittäin tärkeää, sillä kun opetamme naisia, opetamme samalla heidän lapsiaan, Raissi kertoo.

Yksi projektin pääaiheista oli pohtia, mitä demokratia nykyään Suomessa oikeastaan tarkoittaa ja miten maahanmuuttajataustainen nainen voi hyödyntää sitä. Naisten työpajassa pohdittiin kysymyksiä kuten ”Onko mahdollista osallistua politiikkaan vain, jos on Suomen kansalainen?” ja ”Onko neljän vuoden välein äänestäminen poliittista osallistumista?”.

Eurooppalainen poliittinen kenttä on muuttumassa ja siksi Raissi korostaa demokratian juurien merkitystä.

– Eurooppalaiset eivät enää osaa arvostaa demokratiaa. Haluamme muistuttaa, mistä isovanhempamme taistelivat, esimerkiksi naisten oikeuksista. Euroopan suurin viimeaikainen haaste on ollut pakolaisvirta ja siksi haluammekin vahvistaa ajatusta siitä, että Euroopan Unioni on yksi iso perhe ja ongelmat ratkaistaan yhdessä, Raissi summaa.

Raissi kävi myös EU:n Itämeri-strategian kokouksessa, jossa hänellä oli mahdollisuus luoda suhteita muiden kaupunkien edustajiin ja kuulla heidän projekteistaan. Raissin tärkein tehtävä oli näyttää heille, miten kaupunkilaiset saadaan osallistumaan kaupungin lähidemokratiaan. Esimerkiksi Porissa kaupunkilaiset osallistuivat kaupungin brändiuudistukseen.

– Monet kaupungit olivat hyvin kiinnostuneita Porin kaupungin tekemästä osallisuustyöstä. Itämeren kaupunkien liitto oli vakuuttunut projektista ja haluaisi lähteä toteuttamaan vastaavanlaista osallistavaa toimintaa ympäri Eurooppaa, Raissi iloitsee.

Nyt projekti etsii yhteistyökumppaneita, jotka haluaisivat toimia yhdessä porilaisen naisryhmän kanssa. Tämä mahdollistaisi verkostoitumisen. Porin tehtävänä on välittää osaamistaan muille kaupungeille sekä samalla oppia muilta.

– Toiveena on, että muodostuisi yhdistyksiä, joissa naiset voivat vapaasti ilmaista mielipiteensä ja olla myös yhteydessä poliittisiin päättäjiin. Ongelmana on ollut, että maahanmuuttajataustaiset naiset eivät ole olleet edustettuina poliittisessa päätöksenteossa, Raissi pohtii.

 


Mahanmuuttajien neuvontapiste Maine