Kukat Kokemäenjoen rannalla

Porille hyvän yhteistoiminnan käsikirja

Porille on luotu hyvän yhteistoiminnan käsikirja. Porin kaupunginhallitus hyväksyi sen käyttöönoton kokouksessaan 4. kesäkuuta.

Kukat Kokemäenjoen rannalla

Hyvän yhteistoiminnan käsikirja on rakennettu kaikilla tasoilla toteutuvan vuorovaikutuksen varaan. Sen avainsanoja ovat luottamus, mahdollistava johtaminen, työyhteisötaidot ja yhteisesti sovitut pelisäännöt.

– Hyväksi koetun yhteistoiminnan toteutumisella tavoitellaan kokonaisten työyhteisöjen hyvinvointia, joka on laadukkaiden ja tuloksellisten palveluiden toteutumisen edellytys, kaupunginjohtaja Aino-Maija Luukkonen sanoo.

Käsikirja määrittelee Porin kolmitasoisen yhteistoiminnan rakenteen korostaen vuosikellon käyttöä tukemassa yhdenmukaisen yhteistoiminnan suunnitelmallisuutta ja toteutumisen seurantaa. Se sisältää myös konkreettisia ohjeita niin edustuksellisessa yhteistoiminnassa kuin työpaikkakokouksissakin käsiteltävistä asioista.

Työnantajan ja työntekijöiden yhteistoiminta on Porissa vuodesta 2008 perustunut kuntien yhteistoimintalain pohjalta valmisteltuun ohjeistukseen yhteistoiminnasta. 


Kukat Kokemäenjoen rannalla