Äänestyslipuketta laitetaan vaaliuurnaan

Porin äänestysaluejakoon ehdotetaan muutoksia

Porin kaupunki on jaettu varsinaisina vaalipäivinä tapahtuvaa äänestystä varten 31 äänestysalueeseen. Äänestysaluejakoa ehdotetaan muutettavaksi siten, että jatkossa äänestys vaalipäivänä tapahtuisi 23 alueella.

Äänestyslipuketta laitetaan vaaliuurnaan

Porissa on muihin suuriin kaupunkeihin nähden verrattain suuri määrä äänestysalueita suhteutettuna äänioikeutettujen määrään. Kaupunginhallitus asetti viime kesäkuussa vaaleja valmistelevan toimikunnan luomaan ehdotuksen uudesta äänestysaluejaosta. Ehdotus esitetään kaupunginhallitukselle 9. maaliskuuta.

Toimikunnan ehdotus on tehty tietokoneella laadittua optimointia hyödyntäen ja osin nykyistä äänestysaluejakoa noudattaen. Laaditussa ehdotuksessa on huomioitu myös vaalipäivän äänestyspaikan saavutettavuus ja esteettömyys.

– Ehdotuksen mukaisella äänestysaluejaolla halutaan varmistaa, että äänestyspaikat olisivat helposti saavutettavissa jokaiselle äänestäjälle, kertoo vaaliasiantuntija Toni Salmi.

Äänestysaluejakoa on tarkistettu hyödyntäen väestö- ja paikkatiedon lisäksi palvelualuejakoa. Suurimmat muutokset ehdotuksessa koskevat äänestäjämäärältään pienimpiä äänestysalueita. Ehdotettavaan äänestysaluejakoon voi tutustua karttapalvelussa.

– Äänestysaluejaon uudistus koskee ainoastaan varsinaisen vaalipäivän äänestystä. Ennakkoon voi edelleen äänestää missä tahansa yleisessä ennakkoäänestyspaikassa, selventää vaaliasiantuntija Ali El Tobgy.

Äänestysaluejaon muutoksia käsitellään kaupunginhallituksen kokouksessa 9. maaliskuuta. Lopullisen päätöksen äänestysalueista tekee Porin kaupunginvaltuusto.

 


Äänestyslipuketta laitetaan vaaliuurnaan