Kaupunginhallituksen nuija

Porin aikuislukion virheellisesti ilmoitettujen oppilasmäärien aiheuttamat toimenpiteet

Kaupunginhallitus päätti kokouksessaan 28.5. tehdä tutkintapyynnön Lounais-Suomen poliisilaitokselle siitä, onko Porin aikuislukion rehtori syyllistynyt tarkastusraportissa kuvaillulla menettelyillä rikoslain mukaiseen avustuspetokseen tai virkavelvollisuuden rikkomiseen.

Kaupunginhallituksen nuija

Samalla selvitetään ovatko sivistystoimialan tai aikaisemman sivistyskeskuksen aikuislukion rehtoriin nähden valvontavastuussa olevat viranhaltijat valvontavelvollisuuden laiminlyönnillä syyllistyneet rikoslain mukaiseen virantoimitusvelvollisuuden rikkomiseen tai tuottamukselliseen virantoimitusvelvollisuuden rikkomiseen.

Kaupunginhallitus päättää toimittaa sisäisen tarkastuksen tarkastusraportin tiedoksi valtionosuusviranomaiselle eli opetushallitukselle tämän toimenpiteitä varten. Kaupunginhallitus esittää myös tarkastuslautakunnalle, että he harkitsevat, onko tarpeen selvittää, onko tilintarkastus ollut tilintarkastussopimuksen toimeksiannon mukaista. 

Kaupunginhallitus kehottaa sivistyslautakuntaa ja sivistystoimialaa noudattamaan kaikkia sisäistä valvontaa ja riskienhallintaa koskevia ohjeita.


Kaupunginhallituksen nuija