Käsi

Porin henkilöstöohjelma valtuuston hyväksyttäväksi

Porin kaupungin henkilöstöohjelma on menossa Porin kaupunginvaltuuston hyväksyttäväksi. Henkilöstöohjelma on osa Porin strategia-kokonaisuutta.

Käsi

Henkilöstöohjelma on henkilöstöjohtamisen väline, jonka avulla viestitetään henkilöstölle ja kaupungin asukkaille henkilöstöasioiden hoidon yhtenäisistä periaatteista.

– Henkilöstöohjelma on pitkän tähtäyksen näkemys ja suunnitelma. Se määrittelee, miten kaupunki aikoo huolehtia siitä, että palveluja toteuttaa juuri oikeanlainen joukko ihmisiä. Ohjelmassa määritellään henkilöstövoimavaroja koskevat määrälliset ja rakenteelliset sekä osaamiseen ja hyvinvointiin liittyvät tavoitteet, kaupunginjohtaja Aino-Maija Luukkonen kertoo.

Henkilöstöohjelma on kahden valtuustokauden mittainen, ja päivitetään joka valtuustokauden alkaessa. Sen painopisteet ovat henkilöstövoimavarojen johtaminen ja työnantajakuva, henkilöstön osaamisen johtaminen sekä työhyvinvoinnin johtaminen.

Porin kaupunginhallitus käsitteli henkilöstöohjelmaa kokouksessaan 4. kesäkuuta.


Käsi