Kalevan ilmanmittausasema

Porin ja Harjavallan ilmanlaatu oli pääosin hyvä vuonna 2017

Porissa katupöly heikensi enimmäkseen hyvää ilmanlaatua vuonna 2017. Harjavallassa rikkidioksidi- ja hiukkaspitoisuudet olivat maltillisia, mutta hengitettävien hiukkasten nikkelipitoisuuden tavoitearvo ylittyi Kalevan mittausasemalla.

Kalevan ilmanmittausasema

Porin kaupungin ympäristö- ja lupapalvelut toimiala vastaa Harjavallan ja Porin kaupunkien ja teollisuuden yhteisestä ilmanlaadun mittauksesta. Juuri valmistuneen mittausraportin 2017 mukaan valtioneuvoston asetuksen (79/2017) mukaiset raja- tai kynnysarvot eivät ylittyneet millään Harjavallassa ja Porissa mitattavalla ilmanlaadun komponentilla. Valtioneuvoston päätöksen (480/96) mukaiset ilmanlaadun ohjearvot ylittyivät hengitettävien hiukkasten PM10 osalta Porin Paanakedonkadun asemalla maaliskuussa. Raja-arvon lukuarvo 50 µg/m3 ylittyi Paanakedonkadulla seitsemänä (7) vuorokautena. Raja-arvon ylitystä ei tapahtunut, koska ylitysvuorokausia sallitaan 35 kpl kalenterivuodessa. Valtioneuvoston asetus ilmassa olevista arseenista, kadmiumista, elohopeasta, nikkelistä ja polysyklisistä aromaattisista hiilivedyistä (113/2017) määrittelee arseenin, kadmiumin ja nikkelin tavoitearvot laskettuna hengitettävien hiukkasten (PM10) massapitoisuudesta kalenterivuoden keskiarvona. Tavoitearvot eivät ylittyneet muiden kuin Harjavallan Kalevan mittausasemalla mitatun nikkelin osalta. Mitattu vuosikeskiarvo oli 77 ng/m3, kun tavoitearvo on 20 ng/m3. Vuonna 2016 vastaava vuosikeskiarvo oli 72 ng/m3.

Harjavallassa teolliset päästöt vuonna 2017 olivat kokonaisuudessaan vuoden 2016 tasolla. Porin teollisuusperäiset päästöt olivat huomattavasti keskimääräistä pienemmät Venator P&A Finland Oy:n Porin pigmenttitehtaalla helmikuun alussa tapahtuneen tulipalon aiheuttaman tuotantoseisakin johdosta. 

Harjavalta-Pori-Rauma verkossa mittausasemia on yhteensä kahdeksan, joista viisi mittaa ilman epäpuhtauksia ja kolme vallitsevaa säätä. Porin Paanakedonkadulla mitataan pääasiassa liikenteestä peräisin olevia epäpuhtauksia. Mitattavat kaasumaiset tai kiinteät epäpuhtaudet ovat hengitettävät hiukkaset, pienhiukkaset, otsoni, rikkidioksidi sekä typen oksidit. Pastuskerissa on yksi tausta-asema, jossa mitataan ilman rikkidioksidipitoisuuksia. Harjavallassa mittausasemat on sijoitettu Kalevaan ja Pirkkalaan. Molemmilla asemilla mitataan hengitettäviä hiukkasia ja niiden metallipitoisuuksia sekä rikkidioksidia, Kalevassa lisäksi pienhiukkasia. Porin verkkoon on lisäksi liitetty yksi mittausasema Rauman keskustasta Hallikadulla, jossa mittauskomponentit ovat hengitettävät hiukkaset sekä typen oksidit. Harjavallan, Porin ja Rauman tulokset lähetetään kerran tunnissa Ilmatieteen laitoksen ilmanlaatusivustolle http://ilmatieteenlaitos.fi/ilmanlaatu. Rauman mittaustuloksista raportin laatii Rauman kaupungin ympäristönsuojeluyksikkö.

Harjavallan ja Porin kaupunkien ilmanlaadun mittauksessa teollisuuden partnerit ovat Aurubis Finland Oy, Boliden Harjavalta Oy, Fortum Power and Heat Oy Meri-Porin voimalaitos, Norilsk Nickel Harjavalta Oy, Pori Energia Oy, Porin Prosessivoima Oy, PVO-Lämpövoima Oy Tahkoluodon voimalaitos, Suomen Teollisuuden Energiapalvelut – STEP Oy sekä Venator P&A Finland Oy.


Kalevan ilmanmittausasema