Kaupungintalo

Porin kaupungin ja Satakunnan hyvinvointialueen yhteistyön tehtäviä hoitamaan yhdyspintatoimikunta

Porin kaupunginhallitus päätti maanantaina 15. elokuuta pidetyssä kokouksessa asettaa yhdyspintatoimikunnan valmistelemaan lainsäädännön mukaisia hyvinvointialueen ja Porin kaupungin yhteistyöhön liittyviä tehtäviä. Yksi uuden toimikunnan tärkeimmistä tehtävistä on valmistella hyvinvointisuunnitelma vielä vuoden 2022 aikana.

Kaupungintalo

Satakunnan hyvinvointialue aloittaa toimintansa 1.1.2023, mutta siihen liittyvät muut luottamustoimielimet ovat jo aloittaneet toimintansa. Sosiaali- ja terveyspalveluiden ja kaupungin tehtävien välille jää jatkossakin voimakkaita yhteistyötarpeita, sillä kuntalain mukaan kaupungin vastuulla säilyy hyvinvoinnin ja terveyden edistämistä koskevat tehtävät. Myös lainsäädäntö asettaa minimitason hyvinvointialueen sekä kuntien poliittisen ja virkajohdon väliselle yhteistyölle, joten yhdyspintatoimikuntaa tarvitaan.

Kaupunginhallitus nimesi päätöksessään yhdyspintatoimikunnan jäseniksi kaupunginhallituksen varsinaiset jäsenet, kaupunginvaltuuston puheenjohtajat, valtuustoryhmien puheenjohtajat Simo Korpelan ja Juha Kantolan sekä toimikunnan esittelijäksi vs. kaupunginjohtaja Lauri Kilkun ja sihteeriksi strategiapäällikkö Tomi Lähteenmäen. Toimikunnan puheenjohtajaksi valittiin Arja Laulainen ja varapuheenjohtajaksi Sampsa Kataja. Samalla todettiin, että yhdyspintatoimikunnan kokouksissa läsnäolo- ja puheoikeus on toimialojen toimialajohtajilla.


Kaupungintalo