Hulevesijärjestelmä Porin Karjarannassa

Porin kaupungin uudessa hulevesiohjelmassa vesi ei valu enää vain putkiin

Ilmaston muuttuessa sateiset talvet ja kuivat kesät rankkasateineen yleistyvät myös Suomessa. Muuttuvien olosuhteiden aiheuttamiin haasteisiin on vastattava jokaisessa kaupungissa ja kunnassa kaupunkisuunnittelun strategioin ja konkreettisin keinoin. Porissa uuden hulevesiohjelman laatiminen on aloitettu kaupungin asiantuntijoista muodostetun laaja-alaisen työryhmän voimin.

Hulevesijärjestelmä Porin Karjarannassa

Mitä enemmän kaupunkialueella on vettä läpäisemätöntä pintaa, kuten asfalttia, betonia ja rakennusten kattoja, sitä enemmän tulisi huolehtia sadeveden mahdollisuudesta imeytyä luontaisesti maaperään. Etenkin rankkasateilla sadevesiviemäristön kuormitusta saadaan helpotettua veden johtamisella ja pidättämisellä maaperään ja kasvillisuuden käyttöön. Kuivina kausina taas vähäisetkin sateet saadaan kasvillisuuden avuksi ja selviytymiskeinoksi.

– Hyvinvoiva kasvillisuus viilentää kaupungin pienilmastoa, lisää viihtyisyyden tunnetta, ylläpitää kaupunkiluonnon monimuotoisuutta ja parantaa huleveden laatua, sanoo Porin kaupungin rakennuttaja ja hulevesiasiantuntija Aleksi Siirtola.  

Porissa uusia hulevesikokeiluja toteutettiin vuonna 2018 Karjarannan kaupunginosaan rakennetulle asuinalueella, joka toimi samana vuonna myös Suomen asuntomessualueena. Nyt pari vuotta myöhemmin rakenteista kuvattiin kauan kaivattujen runsaiden sateiden aikaan video, joka havainnollistaa hyvin sen, miten satava vesi valuu osittain monilajisen kasvillisuuden lomassa sijaitseviin esikeruualtaisiin. Altaista vesi imeytyy kivikorien läpi kasvillisuuteen ja maaperään, kun taas veden mukana kulkeutuvat roskat jäävät altaisiin poiskerättäviksi.

– Sadevettä ei kuulu juoksuttaa reunakiviä pitkin sadevesikaivoihin, kun samaan aikaan reunakiven taakse istutettu kasvillisuus nääntyy janoon kuivien ja kuumien ajanjaksojen koettelemana. Saman tyyppinen ongelma on myös kotipuutarhoissa, joissa katoille ja kiveyksille satava vesi ohjataan rännien kautta viemäristöön, vaikka sen voisi ottaa talteen esimerkiksi pihan kasteluvedeksi erilaisten säiliöiden ja allasratkaisuiden avulla. Tällaisilla ratkaisuilla niin kaupunkitilassa kuin pienpihassa saadaan säästettyä kasteluun käytettävää aikaa ja rahaa. Lisäksi puutarhakin kukoistaa veden saannin myötä, kertoo Porin kaupungin suunnitteluhortonomi Katja Tuomala.  

Varastoimisvaikutusten lisäksi vedenlaatua voidaan parantaa samalla menetelmällä ennen sen ohjaamista suurempiin vesistöihin. Varsinkin laajoilta pysäköinti- ja liikennealueilta veden mukana kulkeutuu haitallisia aineita ja raskasmetalleja suoraan vesistöihin, mikäli niitä ei johdeta kasvillisuudesta koostuvien suodatusrakenteiden läpi.  

Kuva ja video: Katja Tuomala


Hulevesijärjestelmä Porin Karjarannassa