Tietokone

Porin kaupungin verkkosivut uudistuivat – ulkoasu selkeytyi ja palvelut löytyvät helpommin

Porin kaupunki on ottanut 15. helmikuuta käyttöön uudet verkkosivut. Sivustoa on uudistettu palvelemaan entistä paremmin asukkaita ja palveluiden käyttäjiä. Kiinnostavat ajankohtaiset asiat ja palvelut löytyvät aiempaa helpommin. Myös ulkoasu selkeytyi.

Tietokone

Uudistustyötä on tehty kehitysvaiheessa asiakkailta saadun nettipalautteen pohjalta. Eri ryhmien tarpeita on tunnistettu ja täsmennetty myös haastatteluissa.

– Nettipalautteen ja tapaamisten pohjalta on luotu asiakokonaisuuksia ja koottu kohderyhmittäisiä osioita, viestintäyksikön päällikkö Salla Rajala kertoo.

Loppuvuodesta 2017 julkaistulla testisivustolla palautetta on käynyt jättämässä miltei tuhat vastaajaa.

–  Uudistusta on pidetty yleisesti hyvänä asiana. Suurin osa vastaajista on maininnut sivuston parhaana ominaisuutena selkeyden, verkkosivu-uudistuksen projektipäällikkö Marianne Keskimäki sanoo.

Palautteissa on kaivattu myös uutta, parempaa tapahtumakalenteria. Tällä hetkellä käytössä on vielä vanha tapahtumakalenteri, mutta uusi on tulossa kevään aikana.

– Vaikka sivusto julkaistaan nyt, kehittäminen jatkuu. Sivusto on avointa lähdekoodia ja samaa alustaa tulee käyttämään usea kunta. Kehitystyötä alustalle tehdään tulevaisuudessa yhdessä. Jos joku keksii uuden hyödyllisen ratkaisun, voimme mekin ottaa sen käyttöön, Keskimäki toteaa.

– Yksi uudistamisen keskeinen tavoite on myös vuorovaikutuksen ja visuaalisuuden lisääminen. Kehitystyön jatkuessa tarkoituksena on tarjota uudenlaisia sisältöjä, kehittää asiakaspalvelua sekä mahdollistaa enenevissä määrin kuntalaisten asiointia verkossa, Rajala lisää.

Myös Visit Porin uudet verkkosivut on tehty samaan järjestelmään Porin kaupungin kanssa.

– Tämä avaa mahdollisuuksia tiiviimpään yhteistyöhön niin sisältöjen kuin sivuston kehittämisen kannalta. Esimerkkinä tästä toimii hyvin uusi tapahtumakalenteri tai sisältöjen osalta kohdetiedot, jotka halutaan esitellä kävijän tai matkailijan, ei organisaation näkökulmasta, Visit Porin toimitusjohtaja Anna Kyhä-Mantere toteaa.

 


Tietokone