Kaupungintalon portaikko

Porin kaupunginhallitukselta yksimielinen lausunto pöytäkirjassa olleiden puutteiden korjaamiseen – Ei anna aihetta jatkotoimenpiteille

Porin kaupunginhallitus on kokouksessaan 23. huhtikuuta käsitellyt kaupunginhallituksen pöytäkirjoissa olleiden puutteiden korjaamista. Asia päätettiin ottaa yksimielisesti käsittelyyn ylimääräisenä asiana esittelijänä toimineen kaupunginjohtaja Aino-Maija Luukkosen esityksestä.

Kaupungintalon portaikko

Kaupunginhallitus on saanut asiassa lisäselvityksen sekä hallintoyksiköltä että kaupunginvaltuuston puheenjohtajalta.

Kaupunginhallitus toteaa kannanottonaan, että kaupunginhallituksen pöytäkirjoissa 4.12.2017, 18.12.2017 ja 5.3.2018 sekä muistiossa 23.3.2018 olleiden puutteiden korjaus on tehty kokouksessa 16.4.2018 hallintolakia sekä olemassa olevaa ohjeistusta noudattaen.

Lisäksi kaupunginhallitus toteaa, että kaupunginvaltuuston puheenjohtaja Krista Kiuru on toiminut hallintoyksiköltä saamansa ohjeistuksen mukaisesti. Kaupunginvaltuuston puheenjohtajalla on kuntalain mukainen puhe- ja läsnäolo-oikeus kaupunginhallituksen kokouksissa.

Kaupunginhallitus katsoo, ettei asia anna aihetta jatkotoimenpiteisiin.


Kaupungintalon portaikko