Kaupunginhallitus

Porin kaupunginhallitus käsittelee jätehuollon yhtiöittämistä

Jätehuoltoa varten perustettaisiin kuntaomisteinen osakeyhtiö. Neuvottelut yhtiön perustamisesta aloitettaisiin nykyisten yhteistyökuntien kanssa ja kunnille tarjottaisiin mahdollisuutta merkitä perustettavan yhtiön osakkeita asukasluvun mukaisella osuudella

Kaupunginhallitus

Porin kaupunginhallitus asetti kesäkuussa 2020 työryhmän valmistelemaan jätehuollon yhtiöittämistä. 

Yhtiöittämisen tavoitteena ovat muun muassa kustannustehokkaiden ja sujuvien jätehuoltopalveluiden toteuttaminen asiakkaille sekä kaupungin ja jätealan yritysten välisen tehtäväkentän selkiyttäminen.  

– Yhtiöittäminen vastaisi myös kiristyviin lainsäädännöllisiin kierrätystavoitteisiin. Lisäksi se parantaisi kiertotalousmahdollisuuksien luomista alueelle sekä kytkisi kiertotalousajattelun osaksi kaupungin päätöksentekoa, sanoo kaupunginjohtaja Aino-Maija Luukkonen

Porin kaupungilla on vuoden 2015 alusta voimaan tulleet ja toistaiseksi voimassa olevat sopimukset jätehuollon järjestämistehtävissä Eurajoen, Harjavallan, Kokemäen, Nakkilan, Merikarvian, Siikaisten ja Ulvilan kanssa. Yhteistä toimielintä järjestämistehtävissä ei ole, vaan päätökset tehdään Porin kaupungin teknisessä lautakunnassa.  

Porilla on toistaiseksi voimassa oleva, 1.6.2017 voimaan tullut yhteistoimintasopimus jätehuollon viranomaistehtävien järjestämisestä samojen yhteistyökuntien kanssa. Näitä tehtäviä varten on perustettu yhteinen toimielin, jätehuoltojaosto. Lisäksi edellä mainittujen kuntien sekä Pomarkun kunnan kanssa on voimassa olevat sopimukset jäteneuvonnan järjestämisestä.  

– Pääosassa Suomen kuntia jätehuoltopalvelut tuottaa useiden kuntien yhteisesti omistama kunnallinen osakeyhtiö. Kuntien palvelutehtävää toteuttaessaan kuntaomisteinen jäteyhtiö ei toimi yksityisten markkinoilla toimivien jätealan yritysten kilpailijana, vaan se toteuttaa kunnan vastuuta jätehuollosta hoitamalla kunnan lakisääteisiä jätehuoltopalveluita, Luukkonen jatkaa.  

Tavoitteena on, että perustettava yhtiö aloittaisi toimintansa vuoden 2022 alusta. Porin kaupunginhallitus käsittelee asiaa kokouksessaan maanantaina 23. marraskuuta. 

 


Kaupunginhallitus