Kaupungintalon pääovi

Porin kaupunginhallitus käsittelee vuosien 2021–2023 talousarvion ja -suunnitelman kehystä ja perusturvan tuottavuusohjelmaa kokouksessaan 24.8.2020

Porin kaupunginhallitus kävi talousseminaarissaan Eurajoella keskustelua kaupungin taloustilanteesta ja tulevien vuosien budjettikehyksestä kaupungin johdon ja toimialajohtajien alustusten pohjalta.

Kaupungintalon pääovi

Seminaarin lopputulemana sovittiin, että Porin kaupunginhallitus kokoontuu aiemmasta kokousaikataulustaan poiketen valtuustopäivänä 24.8.2020 käsittelemään kaupunginjohtajan ehdotusta vuosien 2021-2023 talousarvion ja –suunnitelman kehykseksi. Tämän lisäksi kaupunginjohtaja tulee ehdottamaan kaupunginhallitukselle, että kaupunginhallitus asettaa perusturvan tuottavuusohjelman täytäntöönpanoa varten ohjausryhmän, joka koostuu kaupunginhallituksesta, perusturvalautakunnan puheenjohtajistosta, henkilöstön edustajista, perusturvan yhteistoiminta-alueen kunnallisjohtajista sekä sairaanhoitopiirin edustajasta. Kaupunginjohtaja esittää kaupunginhallitukselle, että palveluliikelaitoksen johtaja Marjukka Palin nimetään tuottavuusohjelman projektijohtajaksi vapaana omasta virastaan siten, että hän edelleen toimii myös Himmeli-projektin vetäjänä.

– Haluan tällä ehdotuksellani varmistaa kaupunginhallituksen viime vuonna käynnistämän tuottavuusohjelman täytäntöönpanon siten, että sosiaali- ja terveyspalvelujärjestelmämme varautuu vuonna 2023 voimaan tulevaan soteuudistukseen yhteistyössä Satakunnan sairaanhoitopiirin ja Satakuntaliiton kanssa. Samalla perusturvan johto pystyy keskittymään organisaation päivittäisjohtamiseen. Tuottavuusohjelman toteuttamista varten vaaditaan alkuvaiheessa lisäpanostuksia, jotta perusturvan rakenteelliset ja toiminnalliset muutokset saadaan tehdyiksi siten, että tuottavuusprojektin loppuraportissa määritelty säästöpotentiaali aktualisoituu myöhempinä vuosina, toteaa kaupunginjohtaja Aino-Maija Luukkonen.

– Kaupunginvaltuuston kokouksen 24.8.2020 aluksi tullaan kaupunginvaltuustolle esittämään katsaus taloustilanteesta ja kaupunginhallituksen samana päivänä tekemät, taloutta koskevat päätökset, toteaa kaupunginhallituksen puheenjohtaja Diana Bergroth-Lampinen ja korostaa samalla, että lautakunnilla ja toimialoilla käynnistyy budjettikehyksen antamisen jälkeen syksyn talousarviotyö.

Kaupunginvaltuusto päättää vuoden 2021 veroprosenteista kokouksessaan 16.11.2020. Näillä näkymin vuoden 2021 talousarvioehdotus käsitellään kaupunginvaltuuston joulukuun kokouksessa 14.12.2020.

– Vallitsevassa tilanteessa lienee ymmärrettävää, että talousarvion käsittely kaupunginvaltuuston marraskuun kokouksen yhteydessä ei ole mahdollista, vaan joudumme seuraamaan pandemiatilanteen kehittymistä ja sen vaatimia toimenpiteitä syksyn mittaan. Samoin valtion kuntatalouden ennusteet sisältämä kuntatalousohjelma ja muu valtion budjettimateriaali julkistetaan vasta lokakuussa, millä saattaa olla vaikutusta talousarvion valmisteluun ja siitä johtuviin toimenpiteisiin, toteaa kaupunginjohtaja Aino-Maija Luukkonen.


Kaupungintalon pääovi