Kaupunginhallituksen nuija

Porin kaupunginhallitus: Läheisiään maksutta hoitaneille huomautus

Porin kaupunginhallitus kehottaa Porin perusturvajohtajaa käynnistämään menettelyn kirjallisen varoituksen antamiseksi johtavalle ylihammaslääkärille suun terveydenhuollossa tapahtuneiden väärinkäytösten vuoksi. Kaupunginhallitus kehottaa antamaan läheisiään maksutta hoitaneille hammaslääkäreille ja suuhygienisteille asiassa huomautuksen.

Kaupunginhallituksen nuija

Kaupunginjohtajan pyynnöstä kesäkuussa 2016 käynnistyneen sisäisen selvityksen mukaan moitittava käytös tapahtui vuosina 2014-2016. Asiakasmaksuja jäi saamatta 116 käynnistä 3.617,40 euroa. Hoidettuja asiakkaita oli 46.

Kyseessä olevaa henkilöstöä on kuultu sekä suullisesti että kirjallisesti. Käynnit ja niillä suoritetut toimenpiteet on laskutettu joulukuussa 2017.

Kaupunginhallitus katsoo asian selvittämisen tässä vaiheessa päättyneeksi.


Kaupunginhallituksen nuija