Kaupunginhallitus

Porin kaupunginhallitus päätti Porin Veden yhtiöittämisen selvitystyöstä

Porin kaupunginhallitus päätti kokouksessaan yksimielisesti 22. kesäkuuta, että Porin Veden mahdollista yhtiöittämistä kaupungin täysin omistamaksi osakeyhtiöksi ryhdytään selvittämään.

Kaupunginhallitus

Kaupunki tiedotti Porin Veden yhtiöittämisen selvitystyön teettämisestä viime viikolla. Yhtiöittämisellä tavoitellaan erityisesti satunnaista kertatuloutusta, jotta pystyttäisiin varautumaan mahdollisesti kaupungin taseeseen kertymässä olevaan alijäämän uhkaan. Selvityksessä määritellään yhtiöitettävien liiketoimintojen ja siirtyvän omaisuuden/omistuksen arvot sekä arvioidaan mahdollisen yhtiöittämisen hyötyjä, haittoja, riskejä ja mahdollisuuksia.

– Porin Vesi pysyy kaupungin suorassa ja 100 %:ssa omistuksessa, vaikka Porin Vesi -liikelaitos muutettaisiin osakeyhtiöksi. Kaupunki ei ole myymässä Porin Vettä edes osittain. Inspira Oy:n laatiman selvityksen mukaan oletettu karkea arvio siirtyvän omaisuuden kauppahinnasta on 150 miljoonaa euroa, mikä ei kuitenkaan ole myyntivoittotavoite, sanoo toimialajohtaja Lauri Kilkku.

Mikäli osa kauppahinnasta rahoitettaisiin kaupungin myöntämällä lainalla perustettavalle yhtiölle, lainasta perittävän koron ja muiden ehtojen tulee täyttää verohallinnon säännökset ja myöskin de-minimissäännökset

Selvityksen tekijä valitaan tarjouspyynnön kautta ja hankintapäätös tuodaan kaupunginhallituksen hyväksyttäväksi 31. elokuuta 2020.


Kaupunginhallitus