Kaarisilta

Porin kaupunki mukana yhdyskuntateknisiä palveluja tutkivassa valtakunnallisessa kyselytutkimuksessa

1000 porilaista saa lähiaikoina vastattavakseen muun muassa katujen ja puistojen hoitoa sekä jätehuollon toimivuutta koskevan kyselyn.

Kaarisilta

Kysely liittyy vuosittaiseen, FCG:n valtakunnalliseen tutkimukseen, joka tehdään samanaikaisesti useissa kaupungissa eri puolilla Suomea. Tulosten luotettavuuden vuoksi kyselyyn toivotaan aktiivista osallistumista.

Lisäksi avoimeen verkkokyselyyn vastaamalla kuntalaisilla on mahdollisuus kertoa mielipiteensä palveluista, kuten katujen ja teiden kunnosta, kunnossapidosta ja talvihuollosta, katuvalaistuksesta, puistojen ja liikuntapaikkojen hoidosta, jätehuollosta sekä pelastustoimesta. 

– Kyselyn tuloksia hyödynnetään muun muassa palvelujen suunnittelussa ja kehittämisessä, kertoo toimintayksikön esimies Sanna Välimäki.

Verkkokyselyyn voi vastata 11. kesäkuuta asti. Tutkimuksen tulokset valmistuvat elokuussa.

 


Kaarisilta