Villa Mairea

Porin kaupunki puoltaa Villa Mairean suojeluhanketta

Varsinais-Suomen ELY-keskuksen aloitteesta on vireillä Villa Mairean ja lähiympäristön suojelemista koskeva asia. Porin kaupunki puoltaa suojeluhanketta.

Villa Mairea

Lain mukaan rakennusperinnön suojelemista koskevassa päätöksessä ELY-keskuksen on pyydettävä myös rakennuksen sijaintikunnan sekä Museoviraston lausunto. Alueella on voimassa Noormarkku – Toukarin osayleiskaava, jonka mukaan Villa Mairea lähiympäristöineen on valtakunnallisesti ja maakunnallisesti merkittävä kulttuuriympäristö ja maisema.

Porin kaupunki esittää lausuntonaan seuraavaa: Porin kaupunki puoltaa kansainvälisesti merkittävän Villa Mairean ja lähiympäristön suojeluhanketta ELYn ja omistajatahojen yhteistyön pohjalta. Osayleiskaava, omistajatahojen sitoutuneisuus ja jatkuva yhteistyö on todettu riittäväksi turvaamaan kaavatasolla suojeltavissa olevat merkittävät arvot, eikä alueen asemakaavoitukselle ole tarvetta.

Kaupunginhallitus teki päätöksen kokouksessaan 19.3.2018.

 


Villa Mairea