lukiolaisletka

Porin lukion korkeakoulu- ja työelämäkysely

Koulutusaste korkeammaksi – myös Satakunnassa -hanke toteutti opiskelijakyselyn Porin lukion opiskelijoille lokakuussa 2022. Kyselyllä haluttiin selvittää satakuntalaisten lukio-opiskelijoiden mielipiteitä korkeakoulutukseen ja työelämään liittyen. Kyselyn tulosten perusteella muun muassa korkeakoulu- ja työelämävierailuja kohdennetaan vastaamaan opiskelijoiden toiveita.

lukiolaisletka

Kysely teetettiin jokaisella vuosikurssilla. Vastausprosentti oli ensimmäisen vuoden opiskelijoilla 82,1, toisen vuoden opiskelijoilla 68,4 sekä kolmannen ja neljännen vuoden opiskelijoilla 46,4. Yhteensä kyselyihin vastasi 812 opiskelijaa. 

Tampere oli kaikilla vuosikursseilla selkeästi suosituin paikkakunta, jossa opiskeluja aiotaan jatkaa lukion jälkeen. Turku oli toiseksi kiinnostavin opiskelukaupunki. Satakunta sijoittui hienosti kolmannelle sijalle sekä ensimmäisen että toisen vuoden opiskelijoiden kyselyissä Helsingin jäädessä neljännelle sijalle. Abiturienttien kyselyssä Satakunta sijoittui neljännelle sijalle Helsingin jälkeen.  

Kyselyssä tiedusteltiin myös, onko opiskelijoilla jo lukion jälkeisiä opiskelusuunnitelmia. Tulokset olivat seuraavat.

  • Ensimmäisen vuoden opiskelijoista 12 prosenttia tietää jo, mihin haluaa opiskelemaan. 55 prosentilla on jo joitain suunnitelmia. 33 prosenttia ei osaa vielä sanoa.
  • Toisen vuoden opiskelijoista 17 prosenttia tietää jo, mihin haluaa opiskelemaan. 48 prosentilla on jo joitain suunnitelmia. 35 prosenttia ei osaa vielä sanoa. 
  • Kolmannen ja neljännen vuoden opiskelijoista 23 prosenttia tietää jo, mihin haluaa opiskelemaan. 50 prosentilla on jo joitain suunnitelmia. 26 prosenttia ei osaa vielä sanoa.

Kysely kartoitti myös, kiinnostaako opiskelijoita lukion jälkeen opiskella englanninkielinen tutkinto. Ensimmäisen vuoden opiskelijoista 20 prosenttia oli kiinnostunut, toisen vuoden opiskelijoista 26 prosenttia sekä kolmannen ja neljännen vuoden opiskelijoista 32 prosenttia. SAMKin tarjoamista englanninkielisistä tutkinnoista kiinnostavimmat olivat ‘International Business’ ja ‘Physiotherapy’ kaikilla vuosikursseilla. 

Kyselyiden tuloksiin voi tutustua tarkemmin alla olevista linkeistä:

Koulutusaste korkeammaksi – myös Satakunnassa -hankkeen koordinaattorina toimii Tanja Mönkkönen, tanja.monkkonen@edupori.fi.
 


lukiolaisletka