Geriatrinen osasto

Porin perusturvan laskutuksen virheiden korjaaminen aloitettu

Porin perusturvan uuden laskutusjärjestelmäpäivityksen käyttöönotto lokakuussa on aiheuttanut sen, että osalle asiakkaista on lähtenyt virheellisiä laskuja.

Geriatrinen osasto

Laskutusvirheet koskevat vain pientä osaa perusturvassa kokonaisuudessa lähetetyistä laskuista. Jos asiakas epäilee saaneensa tai maksaneensa virheellisen laskun, pyydetään häntä soittamaan laskutuksen numeroon, joka löytyy laskusta.

Porin perusturvan laskutusvirheiden korjaamiseksi on aloitettu tehostettu tietojärjestelmien ja ohjelmistoversioiden tarkistaminen yhdessä tietojärjestelmäpalveluja tarjoavien yhteistyökumppaneiden kanssa. Samalla perusturvassa tullaan kiinnittämään huomioita henkilökunnan tehostettuihin koulutuksiin, jotta laskutusvirheitä ei syntyisi jo tapahtumaa kirjatessa.

Erityistä huomiota tullaan kiinnittämään syihin, mistä laskutusvirheet johtuva, olivat ne sitten tietojärjestelmistä tai inhimillisistä virheistä johtuvia. Jos laskutuksessa esiintyy suurempia kokonaisuuksia, missä virheitä esiintyy, pyritään nämä minimoimaan mahdollisimman nopeasti.

Uusi laskutusjärjestelmä on osa isoa Lifecare-asiakastietojärjestelmäpäivitystä. Päivitetty asiakastietojärjestelmä vastaa sosiaali- ja terveydenhuollon yhteisiin tieto- ja ohjaustarpeisiin. Lifecare-järjestelmässä ammattilaista ohjaavat palvelupolut, automaatiotoiminnot ja tehostunut käytettävyys. Lifecare tukee ammattilaisen työnkulkua ja työprosesseja poimien hänelle oleellisen tiedon tietojärjestelmästä.

 


Geriatrinen osasto