kuvassa lapsi ja mies

Porin perusturvan tuottavuusohjelman rahoituksella toimiva verkkoauttaminen tavoittaa yhä useamman avuntarvitsijan internetissä

Porin perusturva aloitti huhtikuussa 2020 yhteistyössä Zoturin kanssa nuorten ja aikuisten verkkoauttamisen.

kuvassa lapsi ja mies

Nuorten palvelu löytyy osoitteesta: normaali.fi ja aikuisten palvelu osoitteesta: enjaksa.fi. Sivustoilla asioidaan anonyymisti.
 
Zoturin tekemän tutkimuksen mukaan 2/3 nuorista kokee, ettei saa apua ongelmiinsa keneltäkään ja 1/3 sanoo saavansa apua läheiseltä. Nuoret kertovat sivustolle tulemisen syyksi muun muassa ahdistuksen, masennuksen, raha- ja terveyshuolet sekä ulkonäköön ja erilaisuuteen liittyvät ongelmat. Palvelulla on kuukausittain vaihtuva teema tarina-auttamisessa. Aiheina ovat olleet muun muassa kiusaaminen, köyhyys, yksinäisyys.
 
–    Tarina-auttamisen polku tarjoaa ensi vaiheessa videoita sosiaalisissa medioissa ja hakukoneissa. Sitä kautta päädytään tekemään huolikartoitus sivustolla. Chatin, videopuhelun ja yhteydenottopyynnön kautta verkkoauttaminen kääntyy tarvittaessa asiakkuudeksi palveluneuvontaan, sosiaali- ja perhepalveluiden johtaja Mari Levonen kertoo.
 
Tarina-auttaminen tavoitti perusturvan alueella 2020 huhti-syyskuussa 4002 nuorta ja vuonna 2021 vastaavana ajanjaksona 6075 nuorta. Vanhempien verkkoauttamissivu tavoitti vuonna 2020 huhti-syyskuussa 6661 vanhempaa ja vuonna 2021 vastaavalla ajanjaksolla 7569 vanhempaa. Verkkoauttamisen kustannukset vuonna 2021 olivat 1,98 euroa per verkkoautettu. Verkkoautettuihin on laskettu vierailijat, jotka ovat toimineet palvelussa aktiivisesti esim. katsomalla videota tai lukemalla sisältöjä.

Perusturvan sairaalaosastojen ylipaikkatilanne tällä hetkellä hyvä

Porin perusturvan sairaalaosastoilla oli 19.10. ylipaikalla yksi potilas. Samana ajankohtana jonossa ei ollut yhtään potilasta.

Noormarkun kotiinkuntoutusyksikön kehittäminen

Noormarkun akuutin lyhytaikaishoidon yksikön ja iäkkäidenpalveluiden lähipalvelukeskuksen tulevaisuus ratkaistaan osana tuottavuusohjelmaa ja sen viitoittamaa palvelurakenteen muutosta. Noormarkun kotiinkuntoutusyksikkö siirretään terveys- ja sairaalapalveluiden alle. Muutoksella tuetaan tavoitetta vuodeosastopaikkojen vähennykselle, samalla tuetaan iäkkään hoitoketjua ja sairaalapalveluiden prosessia osastolla.
 
–    Tavoitteena on kehittää Noormarkkuun 40–paikkainen kotiinkuntoutusyksikkö vuoden 2022 loppuun mennessä. Kuntoutusta toteutetaan moniammatillisesti. Mukana on 2 geriatria, fysioterapeutit, sairaanhoitajat, lähihoitajat, sosiaalityöntekijä, osastonhoitaja ja apulaisosastonhoitaja ohjaamassa toimintaa, terveys- ja sairaalapalveluiden johtaja Anna-Liisa Koivisto kertoo.
 
Paikkoja Noormarkussa oli aiemmin 16 potilaalle, 1.10.2021 alkaen paikkoja on ollut 24. Lääkäriresurssi on vahvistunut ja jatkossa Noormarkun kotiinkuntoutumisyksikössä on lääkärin kiertokäynti 2 kertaa viikossa.


kuvassa lapsi ja mies