Valokuva jäkälästä

Porin seudun ja Etelä-Satakunnan alueella tehdään ilmanlaadun bioindikaattoritutkimus

Porin seudun ja Etelä-Satakunnan alueella tehdään ilmanlaadun bioindikaattoritutkimus vuosina 2022‒2023. Bioindikaattorilla tarkoitetaan ilmentäjälajia, joka on herkkä jollekin ympäristötekijälle ja kykenee siten ilmaisemaan ympäristön tilaa. Tutkimuksessa bioindikaattoreina toimivat männyn runkojäkälät, männynneulaset sekä metsäsammalet.

Valokuva jäkälästä

Porin seudun ja Etelä-Satakunnan alueella säännöllinen laaja alueellinen bioindikaattoriseuranta on aloitettu vuonna 1990. Tällä tutkimuskerralla seuranta sijoittuu Porin, Pomarkun, Ulvilan, Nakkilan, Harjavallan, Kokemäen, Euran, Eurajoen, Säkylän ja Huittisten kuntien alueille. Tutkimuksen rahoittavat alueen kunnat ja tietyt toiminnanharjoittajat kuten merkittävimmät teollisuuslaitokset. Tutkimuksen tekee Ramboll Finland Oy.

Kesän 2022 ja talven 2023 aikana alueella liikkuu maastotyöntekijöitä. Tutkimusaloja on kaikkiaan 152. Kesällä tutkimusaloilla kartoitetaan mäntyjen rungoilla tiettyjen jäkälälajien esiintyvyys, kunto ja peittävyys. Lisäksi arvioidaan mäntyjen harsuuntuminen (neulaskato). Tutkimusaloilta kerätään myös sammalnäytteet, joista analysoidaan raskasmetallipitoisuudet. Talvella samoilta tutkimusaloilta kerätään neulasnäytteet, joista analysoidaan tärkeimpien ravinteiden pitoisuudet.

Tutkimusraportti valmistuu vuoden 2023 loppuun mennessä. Tutkimuksessa hyödynnetään alueen toimijoilta saatavia tietoja ilman epäpuhtauspäästöistä. Tutkimuksella saadaan tietoa ilmanlaadun vaikutuksista tutkittaviin bioindikaattoreihin. Saatuja tuloksia verrataan aikaisempien tutkimusten tuloksiin.

 


Valokuva jäkälästä