Kyltti kaupunginhallituksen kokoushuoneen oven vieressä

Porin talouden tasapainottamisen toimenpiteistä keskusteltiin kaupunginhallituksessa

Kaupunginhallituksessa esiteltiin Porin kaupungin talouden tasapainottamisen suunnitelmia.

Kyltti kaupunginhallituksen kokoushuoneen oven vieressä

Porin taloutta on tasapainotettu viime vuosina muun muassa teknisten toimintojen ulkoisella auditoinnilla, perusturvan tuottavuusohjelmalla sekä tänä keväänä päätetyllä konsernihallinnon organisaatiouudistuksella. Lisäksi yhtenä merkittävänä säästökohteena on esitetty sivistystoimialan palveluverkkouudistusta.

Toimialajohtajia on pyydetty kevään aikana valmistelemaan omia esityksiään talouden tasapainottamiseksi. Taloudellisesti merkittävin esitys on sivistystoimialan palveluverkkoesitys.

Alustavien esitysten perusteella on arvioitu, että sivistystoimialan kehyksestä tullaan vähentämään noin 3 miljoonaa euroa, teknisen toimialan kehyksestä miljoona euroa sekä elinvoima- ja ympäristöpalvelut toimialan kehyksestä ja konsernipalveluiden kehyksestä 0,5 miljoonaa euroa. Laskelmat perustuvat reaalisiin menojen leikkauksiin ja tulojen lisäyksiin. Lisäksi kyseeseen saattaa tulla satunnaisia tuottoja aiheuttavat toimenpiteet, jotka valmistellaan erikseen.

Kaupunginhallitus päätti aiemmin kaikkia toimialoja koskevasta rekrytointikiellosta ja alle vuoden mittaisten määräaikaisten sijaisten käytön rajoituksista. Menettelyllä tavoitellaan 250 henkilötyövuoden vähentämistä vuoden aikana luonnollista poistumaa hyväksi käyttäen. Ensimmäisen vuoden jälkeen jatketaan samalla tavalla ainakin seuraavat kaksi vuotta. Yhteensä tavoitteena on vähentää 750 työntekijää. Työntekijöiden vähentämisen taloudellinen vaikutus on laskennallisesti noin 38 miljoonaa euroa.

Työntekijöiden vähentämistavoitteen toteutumista seurataan kuukausittain ja talousyksikön controller-tiimi valvoo kieltojen noudattamista. Mikäli tavoite ei ole toteutunut 31.5.2021 mennessä, kaupunki käynnistää yhteistoimintamenettelyn, jonka tarkoituksena on vähentämistavoitteen toteuttaminen työsopimuslain 7 luvun 3 §:n ja kunnallisesta viranhaltijasta annetun lain 37 §:n mukaisilla perusteilla.

Nopeavaikutteisena ratkaisuna talouden tasapainottamiseksi on arvioitu myös veronkorotusten mahdollista käyttöä. Korottamalla kunnallisveroa 0,75 prosenttiyksikköä, yleistä kiinteistöveroa 0,1 prosenttiyksikköä sekä vakituisen asunnon ja vapaa-ajan asunnon kiinteistöveroa 0,1 prosenttiyksikköä saavutettaisiin noin 12,8 miljoonan euron lisätulo.

Kaupungin talouden osalta on tehty tiivistä valmistelua yhdessä kaupungin johtavien viranhaltijoiden, kaupunginhallituksen ja valtuustoryhmien puheenjohtajien kesken. Jokaisen valtuustoryhmän kanssa erikseen on kahteen kertaan käyty läpi kaupungin taloudellista tilannetta ja vaihtoehtoja talouden tasapainottamiseksi.

Kokoomuksen edustaja Satu Hatanpää esitti kokouksessa lisäystä päätösehdotukseen. Lisäyksessä ehdotettiin yhteistoimintaneuvottelujen aloittamista välittömästi. Kaupunginhallitus äänesti lisäyksestä ja äänin 8-3 päätettiin, ettei lisäystä päätösehdotukseen tehdä. Kaupunginhallitus päätti toimittaa kaupunginvaltuustolle tiedoksi käynnistetyt toimenpiteet ja suunnitelmat talouden tasapainottamiseksi pohjaehdotuksen mukaan.


Kyltti kaupunginhallituksen kokoushuoneen oven vieressä