Porttaalitunneli

Porin talousarvioesitys katsoo tulevaisuuteen – kuntalaisten hyvät palvelut ja elinvoimapolitiikkaa tukevat panostukset turvataan

Porin kaupungin ensi vuoden talousarvioehdotus turvaa kuntalaisille hyvät palvelut ja sisältää elinvoimapolitiikkaa tukevia panostuksia. Näin siitä huolimatta, että taloudellinen tilanne on haasteellinen.

Porttaalitunneli

Taloutta rasittavat erityisesti joidenkin toimialojen syksyä kohden heikentynyt taloudellinen tilanne ja verotuloarvion huonontuminen. Toimialojen esityksistä ei kaupunginjohtajan ehdotuksessa kuitenkaan ole karsittu mitään, ja muun muassa voimassa olevien kunnallisten työ- ja virkaehtosopimusten mukaisiin palkankorotuksiin on osoitettu määrärahat täysimääräisesti. Tulovajetta ei ole myöskään paikattu veronkorotuksilla.

Näistä syistä johtuen esitys päätyy tuloksen osalta 9,6 miljoonaan euron alijäämään.

– Tulos on tarkoitus kääntää taas positiiviseksi taloussuunnitelmakauden 2020–2021 aikana.  Tämä tulee edellyttämään toiminnan pitkäjänteistä tehostamista, kaupunginjohtaja Aino-Maija Luukkonen toteaa.

Nettolainanoton enimmäismäärä kasvaa ehdotuksessa 21,7 miljoonaan euroa. Todellinen lainanoton tarve harkitaan talousarviovuoden aikana.

Merkittävimmät toimialakohtaiset kehyksen ylittävät lisäykset tehdään perusturvaan ja tekniikkaan. Perusturvatoimialan osuus on 3 miljoonaa euroa ja teknisen toimialan tuloarviota lasketaan 2 miljoonaa euroa. Lisäksi rakennusten purkuun ja väistötiloihin varataan yhteensä 1,1 miljoonaa euroa. Pienempiä lisäyksiä ovat muun muassa 0,5 miljoonaa euroa perus- ja lukiokoulutuksen tuntikehykseen ja 0,3 miljoonaa euroa kaupunkisuunnitteluun. 

– Yksityiskohtina talousarviosta voidaan mainita, että jo kehysvaiheessa osoitettiin HINKU-tavoitteiden mukaisesti biopolttoaineen käyttöön joukkoliikenteessä 150 000 euroa, 
maksuttomaan joukkoliikenteeseen lastenvaunujen kanssa liikkuville 130 000 euroa ja englanninkieliseen lukiokoulutukseen ja tätä tukevaan perusopetukseen 100 000 euroa, Luukkonen kertoo.

Investointien osalta ehdotuksessa on tehty painotuksia perusinfraan, muun muassa teiden asfaltointiin. Tärkeimpänä asiana rakennusten osalta on koulujen tilanne.

Kaupunginjohtaja esittää, että kaupunginhallitus päättää ehdottaa kaupunginvaltuustolle, että kaupunginvaltuusto tekee periaatepäätöksen uuden koulun rakentamisesta sekä Länsi-Poriin että Pohjois-Poriin. Kaupunginhallitus asettaa kaupunginvaltuuston päätöksen täytäntöönpanon yhteydessä toimikunnan asian valmistelua ja täytäntöönpanoa varten ja vahvistaa työlle määräajan. Samalla kaupunginhallitus pyytää kaupunginvaltuustossa edustettuina olevia poliittisia ryhmiä nimeämään edustajansa toimikuntaan.

– Keskeinen osa valmistelua tulee olemaan myös alueiden asukkaiden ja tulevien käyttäjien osallistaminen suunnitteluun, Luukkonen kertoo.

Kaupunginjohtajan ehdotus vuoden 2019 talousarvioksi esiteltiin keskiviikkona 26. syyskuuta. Kaupunginhallitus saa talousarvioehdotuksen käsiteltäväkseen ensimmäisen kerran maanantaina 1. lokakuuta

Suurimmat investointikohteet talousarvioehdotuksessa

•Kaupunginhallituksen elinkeinoelämää tukevat investoinnit 2,1 M€

o Siitä Yyterin kehittämisen osuus 0,9 M€

• Konsernihallinnon ICT-investoinnit 1,4 M€

• Sivistystoimialan irtain omaisuus 1,4 M€. (sisältää Itätuulen kalustuksen)

• Satakunnan Pelastuslaitoksen kalusto 1,4 M€. Katetaan kuntien maksuosuuksilla.

• Kiinteän omaisuuden ostot 1,5 M€. Katetaan kiinteän omaisuuden myyntituloilla.

• Liikenneväyliin 8,3 M€, josta 2,8 M€ katujen perusparantamiseen ja uudelleenasfaltointiin

• Muu toiminta ja erillishankkeet 6,8 M€, sisältäen:

o 2,2 M€ tulvasuojeluun, josta valtion rahoitusosuus 960 000 €

o 2,1 M€ Jokikeskushankkeen jatkoon Cafe-Jazzin rakennuksen itäpäädystä ohi Taavisillan

• 1,9 M€ katuvalaistuksen saneeraukseen, josta 0,7 M€ on vuodelta 2018 siirtyviä määrärahoja

• Koivulan päiväkodin vanhan osan suunnittelu ja peruskorjaus 2,8 M€

• Tekniikan osaperuskorjaus- ja energiatehokkuusinvestoinnit 2,8 M€

• Kiinteistöjen suunnitelmallinen kunnossapito 3,9 M€

• Liikelaitosten investoinnit 5,3 M€


Porttaalitunneli