Havainnekuva torista

Porin torille suunnitellaan kokonaan uutta torirakennusta

Torin ja koko keskustan elinvoimaisuuden kehittämiseksi laaditaan parhaillaan keskustan kehittämisohjelmaa kattavasti eri teemojen osalta ja laajojen osallistamistoimien avulla. Torirakennuksen uudistamiseksi päädyttiin hakemaan yrittäjäpohjaista yhteistyömallia avoimella tarjouskilpailulla, joka päättyi 31. tammikuuta 2020.

Havainnekuva torista


Havainnekuva torista

Kilpailussa kaupunki pyysi tarjouksia ja luonnossuunnitelmia torirakennuksen ja siihen liittyvän vuokra-alueen suunnittelusta ja toteuttamisesta. Tavoitteena oli löytää arkkitehtonisesti, kaupunkikuvallisesti ja toiminnallisesti korkeatasoinen kokonaisuus, jossa ehdotettava torirakennus voi olla kokonaisuudessaan uudisrakennus tai nykyistä rakennusta hyödyntävä ratkaisu. 

Määräaikaan mennessä saatiin yksi hyväksytty tarjous kiinteistö Oy Burger-Talolta, jonka ehdotuksessa nykyinen torirakennus on purettu ja korvattu kokonaisuudessaan uudisrakennuksella.  

– Kahteen osaan jaetun paviljongin tilat toteutettaisiin mahdollisimman suurelta osin lasiseinäisinä, jotta lopputulos olisi kutsuva ja kevyt. Lasisen osan päällä leijuu puinen siipi, jonka alla on hyvä odottaa esimerkiksi bussia suojassa sateelta ja auringon paahteelta. Siipi voidaan valaista altapäin pimeään aikaan, jolloin se hohtaa lämmintä valoa ympäristöönsä, kuvailee kaupunkisuunnittelupäällikkö Mikko Nurminen

Hankkeen edetessä tarkoituksena on jatkaa neuvotteluja muun muassa maavuokrasopimuksesta, nykyisten toimijoiden tilavuokrasopimusten päättämisestä, tori- ja joukkoliikenteen toimintojen tarvitsemista tiloista ja laitteista sekä rakennussuunnittelusta ja lupaprosesseista. Tarkoituksena on myös toteuttaa vuorovaikutusmenettelyjä yhteistyössä sosiaalisuutta ja paikan merkityksiä tutkivan UrbCultural Planning -hankkeen kanssa 

– Tavoitteena on, että uusi torirakennus valmistuisi kesään 2021 mennessä, Nurminen jatkaa. 

Porin tori on historiallisesti merkittävä ja keskeinen kaupunkitila, joka perinteisten toimintojen lisäksi toimii tapahtumapaikkana, joukkoliikenteen asemana ja osana kävelykatua. Torirakennus on valmistunut 1956 ja sitä on laajennettu 1990-luvulla. Rakennuksen käyttö on muuttunut ja laajentunut merkittävästi, eivätkä tilat palvele kunnolla nykyisiä toimintoja. 

Porin kaupunginhallitus päättää torirakennuksen jatkosuunnitelmista kokouksessaan maanantaina 16. maaliskuuta. 

Kuvat: Sigge Arkkitehdit Oy


Havainnekuva torista