Kaupungintalo

Porin tulosennuste parantunut loppuvuotta kohden

Tammi-syyskuun tulosennuste osoitti vielä 19,6 miljoonan euron alijäämää. Porin kaupungin tammi-lokakuun talous- ja henkilöstöraportti osoittaa, että sivistystoimialan sekä elinvoima- ja ympäristötoimialan ennusteiden parantumisen johdosta uusi ennuste vuoden 2020 tuloksesta on nyt -15,9 miljoonaa euroa.

Kaupungintalo

Toimialakohtaisten ennusteiden osalta konsernipalvelut-esikuntayksikössä ei ennusteta poikkeamia ja talousarviossa pysytään.

Perusturvalle on myönnetty 11,9 miljoonan lisämääräraha .Koronaviruksesta aiheutuvista vaikutuksista johtuen ennuste ylittää muutetun talousarvion vielä 1,1 miljoonalla eurolla. Osa koronaviruksen aiheuttamista lisäkustannuksista pystytään kattamaan jo myönnetyllä lisämäärärahalla ja lisäksi 0,8 miljoonaa euroa on katettu määrärahasiirrolla sivistystoimialalta. Ylitysennusteen määrä ei siis suoraan kerro kaikkia koronaviruksesta perusturvalle aiheutuvia kustannuksia.
 
Sivistystoimialan ennustetta heikennettiin syyskuun raportilla, koska liikuntapaikkojen säästöennuste sisältyy organisaatiomuutoksen jälkeen teknisen toimialan ennusteeseen ja hanketukia siirtyy vuodelle 2021 koronatilanteesta johtuen. Lokakuun ennusteeseen on nyt päivitetty koko sivistystoimialan tilanne ja ennuste on olennaisesti parantunut. Syksyn aikana toimintatuotot ovat palautuneet normaalille tasolle. Mikäli tuottojen kertymä jatkuu edelleen marras-joulukuun aikana positiivisesti, on todennäköistä, että kokonaisuutena tuotot eivät jää merkittävästi talousarviosta. Toimintakulut ovat toteutuneet talousarviota selvästi pienempinä. Tällä hetkellä ennuste on, että määrärahasäästö on 3,4 miljoonaa.
 
Elinvoima- ja ympäristötoimialalle saatujen valtionavustusten ja toimialan kustannusten vähentymisen ansiosta toimintakatteen kehitys on kääntynyt oikeaan suuntaan. Tässä vaiheessa ennuste näyttää enää 0,4 miljoonan euron ylitystä talousarvioon nähden, kun vielä viime kuussa ennustettiin, että toimialan voimassaoleva talousarvio tullaan ylittämään 1,0 miljoonalla eurolla.
 
Teknisen toimialan ennusteessa ei ole tapahtunut muutoksia ja toteumaennuste on edelleen 1,8 miljoonaa euroa alle talousarvion.
 
Satakunnan Pelastuslaitos ja liikelaitokset ennustavat pysyvänsä talousarviossa.
 
Investointien osalta määrärahaa jää käyttämättä ja siitä noin 5,4 miljoonaa euroa on huomioitu kaupunginjohtajan vuoden 2021 talousarvioesityksessä. Tilainvestoinneista kohteina ovat Noormarkun yhtenäiskoulun ruokala, Vähärauman ja Pohjois-Porin koulut, Taidemuseon vesikatto, Taidemuseon itäpäädyn 2. kerroksen tilamuutos, uusi palloiluhalli Isomäen alueelle, Uudenkoiviston päiväkoti, Nuorten talo ja kiinteistöjen ylläpito ja osaperuskorjaus- ja energiatehokkuusinvestointeja sekä infrakohteista Jokikeskus.
 
Verotuloennustetta ei ole muutettu syyskuun raportista. Ennuste perustuu Kuntaliiton lokakuussa päivitettyyn ennustekehikkoon sekä valtion budjettiriihestä saatuihin tietoihin. Lisäksi ennusteessa on pyritty alustavasti huomioimaan paikallisia tekijöitä. Todellinen vuoden 2020 vaikutus selviää vasta ensi vuonna. Tällöin realisoituu kesätapahtumien puuttuminen ja paikallisten lomautusten vaikutus.
 
Henkilöstön lukumäärä lokakuun viimeisenä päivänä oli 6 295. Lukumäärä on 195 henkilöä matalampi, kuin vuonna 2019 vastaavaan aikaan. Vakinaisia työntekijöitä oli lokakuussa 5 030, joiden määrä on hitaasti laskenut viime kuukausina ja esimerkiksi toukokuun lopussa oli 5 045. Määräaikaiset palvelussuhteet ovat vähentyneet merkittävästi kesälomakauden päätyttyä ja ilman sivutoimisia olisi 962, mutta sivutoimiset mukaan luettuna 1 121. Määräaikaisten taso on viime kuukaudet ollut selkeästi viimevuotta matalammalla laskien edelleen.
 
Porin kaupunginhallitus käsittelee tammi-lokakuun talous- ja henkilöstöraporttia sekä vuoden 2021 talousarviota kokouksessaan maanantaina 30.11.


Kaupungintalo