Jokimaisema

Porin tulvasuojelutilanteen ennustettavuus heikentynyt – joen pinnan tasoa seurataan

Kokemäenjoen tulvatilanteen ennustettavuus on heikentynyt. Kokemäenjokeen muodostuu pintahyydettä, jonka seurauksena syntynee joenpintaa nostavia hyydepatoja.

Jokimaisema

Lisäksi jokeen muodostuu lisää pohjahyydettä, jonka muodostumista ei pystytä ennustamaan laskelmin. Joen vesipinta saattaa nousta huomattavan paljon hankalan tilanteen vuoksi. Vesipintaa seurataan aktiivisesti mittausasemilla ja joen rannoilla.

Ristiriitaiset tarpeet haastavat joen virtaaman sääntelyä.

– Virtaamaa pienentämällä jääkantta tulisi lisää ja hyydevaara vähenisi. Toisaalta virtaamaa pitäisi suurentaa, jotta järviin saataisiin varastotilaa kevättulvan estämiseksi, selventää projektipäällikkö Pekka Vuola.

Tulvasuojelun valmiustasoa nostetaan tarvittaessa. Jos vesi nousee nopeasti, saatetaan valmius nostaa suoraan nykyiseltä tasolta yksi ylimmälle tasolle kolme. Valmiustason muuttamisesta tiedotetaan erikseen.

Varsinais-Suomen ELY-keskus tiedottaa tarkemmin joen tilanteesta ja säännöstelystä. Jos tilanne muodostuu vaaralliseksi, Pelastuslaitos ottaa vastuun Kokemäenjoen tulvantorjunnan johtamisesta. Pelastuslaitos hoitaa tiedottamisen kokonaistilanteen ja väestön turvallisuuden osalta. Porin kaupunki jatkaa patoturvallisuustoimintaansa ja Varsinais-Suomen ELY-keskus jatkaa vesistötoimiaan tällaisessa tilanteessa normaalilla tavalla.

 


Jokimaisema