Ikääntyneet ihmiset askartelevat yhdessä

Porin Uudenkoiviston vanhustentaloja ei peruskorjata – kiinteistö esitetään purettavaksi

Porin perusturva on mukana hankkeessa, jonka tavoitteena on kehittää iäkkäiden monimuotoisia, toimintakyvyn säilymistä tukevia asumis- ja palvelukokonaisuuksia.

Ikääntyneet ihmiset askartelevat yhdessä

Hankkeen kohteeksi valikoitui Uudenkoiviston vanhustentalot, jossa Porin perusturva on vuokralla. Kiinteistöön tehtiin kesällä 2021 laaja kuntotutkimus ja laskettiin alustava kustannusarvio mahdolliselle peruskorjaukselle. Peruskorjauksen kustannustaso arvioitiin korkeaksi ja todettiin, että rakennusta ei kannata peruskorjata. Korjausaste arvioitiin lähes 80 % tasolle.

–    Purkamisesityksen taustalla on korkean korjaushinnan lisäksi haaste saada peruskorjausvaihtoehdossa nykyisten rakennusten esteettömyyden ja muidenkin rakennusmääräysten mukaiset vaatimukset täytettyä. Lisäksi kiinteistön omistaja on neuvotellut Aran kanssa ja halusi kuulla myös heidän näkemystänsä asiaan. Päädyttiin yksimielisesti esitettyyn purkuvaihtoehtoon ja todettiin peruskorjauksen olevan kustannukset ja vaatimukset huomioiden epäedullinen vaihtoehto. Lisäksi todettiin, että Aran vaatimukset asuntosuunnittelun osalta on lähes mahdoton saada toteutumaan peruskorjausvaihtoehdossa, Porin YH-Asunnot Oy;n  toimitusjohtaja Ilkka Träskelin kertoo.

Tulevan hyvinvointialueen osalta käytiin erillisneuvotteluita vuokrasopimusten siirrosta. Kiinteistön vuokrasopimus ei siirry hyvinvointialueelle. Sopimus jäisi Porin kaupungin ja kiinteistön omistajan Porin YH-asuntojen välille olemaan. Perusturvan on myös ollut vaikea löytää kohteeseen asukkaita ja asuntojen käyttöaste heikko.

Kiinteistön omistaja, Porin YH-Asunnot Oy sai ARA:lta myönteisen päätöksen aravarajoituksien vapautuksesta. Porin YH-Asuntojen ja Porin kaupungin yhteisissä neuvotteluissa on päädytty lopputulokseen, että kiinteistön jäljellä olevat lainat maksetaan ja kiinteistö esitetään purettavaksi.

Vuokra-asuntotilanne Porissa on hyvä ja asuntoja on runsaasti tarjolla. Asukkaille tarjotaan uudet asunnot Porin YH-asuntojen toimesta. Porin YH-Asunnot päättää tontin jatkokäytöstä. Porin perusturva ei tee tällä hetkellä uusia vuokrasopimuksia ko. kohteeseen.

Porin perusturvassa on kuitenkin jatkossa tarve yhteisöllisen asumisen konseptin kehittämiseen, joten neuvotteluita vaihtoehtoisista ratkaisuista jatketaan.

Yhteisöllisen asumisen konseptin avulla iäkkäät ihmiset voivat asua turvallisesti ja he saavat tarpeidensa mukaiset palvelut myös kotiinsa. Merkittävä osa tehostetun palveluasumisen ja kotihoidon asiakkaista voisi soveltua yhteisöllisen asumisen malliin.

 


Ikääntyneet ihmiset askartelevat yhdessä