Talousarvio Pori Sans -fontilla

Porin vuoden 2022 talousarvio etenee kaupunginvaltuustoon

Porin kaupunginhallitus on valmis viemään talousarvioehdotuksensa kaupunginvaltuuston käsiteltäväksi. Vuoden 2022 talousarvioesitys on 6,3 miljoonaa euroa alijäämäinen. Kaupunginhallitus hyväksyi vuoden 2022 talousarvion sekä vuosien 2022–2024 taloussuunnitelman kolmannella lukukerralla 8. marraskuuta.

Talousarvio Pori Sans -fontilla

Kaupunginhallitus hyväksyi talousarvion ja -suunnitelman pääosin kaupunginjohtajan esityksen mukaisesti, mutta teki joitakin lisäyksiä ja muutosehdotuksia kaupunginvaltuustolle tehtävään esitykseen. Talousarvioon muun muassa lisättiin 180 000 euroa koulu- ja opiskelijaterveydenhuoltoon sekä 50 000 euroa työikäisten kuntouttavaan työtoimintaan. Elinvoima- ja ympäristötoimialalle lisättiin 100 000 euroa uusien hankeavustuksien varauksiin kaikille suunnitelmavuosille. Lisäksi työllistämispalkkoihin lisättiin 700 000 euroa.

Talousarvion investointiosaan on päivitetty uuden palloiluhallin investointisuunnitelma vastaamaan kaupunginhallituksen 1. marraskuuta hyväksymää hankesuunnitelmaa. Kallonlahden ruoppauksiin varatut määrärahat 150 000 euroa vuodelle 2022 sekä 2 miljoonaa euroa vuodelle 2023 poistettiin investointisuunnitelmasta.

Lopullisen päätöksen ensi vuoden talousarviosta sekä 2022–2024 taloussuunnitelmasta tekee kaupunginvaltuusto 15. marraskuuta.


Talousarvio Pori Sans -fontilla